Älmhults kommun fortsätter följa utvecklingen av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en samhällspridning i Sverige som mycket hög. Älmhults kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen, samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte.

De rekommendationer som gäller just nu är att alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Folkhälsomyndighetens riskbedömning är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Var uppmärksam på symptom om du vistats i ett område där smittspridning konstaterats​. Får du symptom ska du ringa 1177 för bedömning om prov ska tas hos Region Kronoberg.​

Har du frågor eller är orolig?

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är säkerställd av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Råd för att undvika att bli smittad och smitta andra

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en näsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Håll dig informerad

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen