Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Aktuellt om corona, vecka 51

Vi har fortsatt smittspridning i Älmhults kommun och följer noga utvecklingen. Det är mycket viktigt att vi alla tar ansvar och följer de skärpta råden, för att lyckas bromsa smittspridningen och rädda människors liv.

Rekommendationer under kommande helger och högtider

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Alla har ett ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Läs rekommendationerna i sin helhet på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begränsa nya nära kontakter

Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

 • undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid
 • gärna umgås utomhus.

Håll avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.

Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i till exempel butiker under längre tid än nödvändigt.

Res på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du:

 • undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet
 • kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt, om du utvecklar symtom på covid-19.

Till dig med fritidshus i Kronobergs län

Jul- och nyårshelgerna är en tid då vi vill umgås, resa och träffas mer än vanligt. Tyvärr har vi en fortsatt smittspridning i Kronobergs län och ber dig därför noga fundera över om resan hit verkligen är nödvändig i år.

För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor begränsas på olika sätt. Om du besöker oss är det mycket viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och skärpta nationella föreskrifter.

Du ska:

 • stanna hemma vid minsta förkylnings- eller influensasymtom
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, använd handsprit om du inte har tillgång till handtvätt
 • hålla avstånd till andra
 • vara extra rädd om de äldre och utsatta riskgrupper
 • undvika att ingå i flera olika grupper
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd
 • undvika att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddssäkert sätt.

Det är viktigt att vi skyddar dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka och ser till att belastningen på vården inte blir för stor.

Tänk på att det är allas ansvar att hindra spridningen av smitta. Genom att visa respekt för och följa myndigheternas råd kan vi tillsammans hjälpas åt för att minska smittspridningen.

Du kan läsa mer om gällande råd via krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Linnéskolan ställer om till distansutbildning

På onsdagen tog rektorerna Andreas Burander och Torbjörn Öberg beslut om att Linnéskolan på grund av ökad smittspridning ställer om till distansutbildning från och med torsdagen 17 december och terminen ut. Denna insats gör vi för att säkerställa säkerheten för vår personal och våra elever.

Läs nyheten om Linnéskolan här

När ska du stanna hemma

På 1177 kan du läsa om när du ska stanna hemma och hur länge, ifall du misstänker eller vet att du eller någon anhörig har covid-19.

1177 - information om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Information om spridningen av covid-19 i Älmhults kommun

Varje vecka på torsdagar rapporterar vi om spridningen av covid-19 i Älmhults kommun. Vi rapporterar totalt antal bekräftade fall i hela kommunen för aktuell och förgående vecka, informationen kommer från Region Kronoberg. Vi rapporterar även antalet brukare inom socialförvaltningen med pågående covid-19.

Du hittar informationen om bekräftade fall av covid-19 på almhult.se/corona

Nyhet
Publicerad:
Till toppen