Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Aktuellt om corona och covid-19 (vecka 24)

Studenter springer ut och resandet kommer igång. Det är viktigt att alla fortsätter ta ansvar, så inte smittspridningen ökar. Älmhults kommun arbetar för att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan.

Det har varit en speciell vårtermin för våra gymnasieelever och idag pågår ett lite annorlunda studentfirande. Vi säger GRATTIS till alla våra studenter och hoppas att ni får en riktigt härlig och minnesvärd dag, trots omständigheterna.

Fortsätt ta ansvar och hjälp till att skydda varandra i sommar

Nu när Folkhälsomyndigheten gått ut med riktlinjen att det är tillåtet att resa inom Sverige i sommar och Sommarsverige öppnar, gäller det att alla fortsätter ta ansvar för att minska smittspridning. Våra restauranger och caféer visar stort engagemang och gör stora insatser.

Avstånd på badplatserna

Snart finns det skyltar på badplatserna, som ska påminna besökare att hålla avstånd från varandra på bryggorna och badstranden.


Antal smittade inom socialförvaltningens verksamheter

Just nu finns ett pågående fall med konstaterad covid-19 bland våra brukare och fem pågående fall hos vår personal inom vård och omsorg i Älmhults kommun. Har du frågor eller är orolig? Prata med oss om du har oro för något eller frågor om vårt arbete. Tillsammans är det enda sätt vi kan bromsa smittspridningen. Skicka din fråga eller fundering till social@almhult.se. Du hittar daglig uppdaterad statistik på almhult.se/corona.


Sjukfrånvaron stabil

Sjukfrånvaron i Älmhults kommuns organisation är på ungefär samma nivå som förra veckan. Kommunen har förberett sig på en högre sjukfrånvaro, bland annat genom rekryteringsinsatser.


​​​​​​​Detta gäller kring provtagning just nu

Region Kronoberg och Älmhults kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller provtagning och i dessa ingår i nuläget varken allmän provtagning för covid-19 eller antikroppstester.

I dagsläget provtas följande grupper i Kronoberg för symptom förenliga med covid-19:

  • Patienter i behov av inneliggande vård
  • Inneliggande patienter på sjukhus
  • Patienter som har en sjukdomsbild där behandlande läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning
  • Boende inom omsorg och på institutioner
  • Individer med äldreomsorg i egen bostad (och anhöriga under samma tak)
  • Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Arbetet med att förbereda för provtagning av personal inom annan samhällsviktig verksamhet (prioritetsgrupp 3) pågår för fullt och det väntas komma igång i nästa vecka (v. 25).

Nyhet
Publicerad:
Till toppen