Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Aktuellt om corona och covid-19 under vecka 22

Plexiglas gör det möjligt för nära och kära att ses på våra boenden, skolan förbereder för annorlunda skolavslutningar och vi fortsätter med fokus på uthållighet. Nu kan du ta del av nulägesinformation, vecka för vecka här på almhult.se.

Plexiglas gör det möjligt för nära och kära att ses på våra boenden

Just nu jobbar socialförvaltningen tillsammans med Alfing i Älmhult med att ta fram ett “hälsa-på-skydd” i plexiglas, som kan användas på vårdboenden. Mer information om dessa kommer under morgondagen.

Avstånd gäller vid lämning och hämtning på förskolor och skolor

Våra verksamheter inom förskola och skola fortsätter som vanligt, dock med fortsatta rutiner för att hålla nere risken för smittspridning. Fokus på noggranna hygienrutiner samt att så långt som möjligt bedriva den pedagogiska verksamheten utomhus. Barn, medarbetare och familjemedlemmar hjälps åt att hålla avstånd vid hämtning och lämning.

Annorlunda skolavslutningar

I kommunens grundskolor kommer elever och personal ha skolavslutning utan föräldrars närvaro och utan större samling av elever. Avslutningen är fredagen den 12 juni. När det gäller gymnasiet så kommer åk1 och åk2 ha en kort avslutning med sin mentor utomhus för att få ett bra avslut på terminen.

De elever som tar studenten kommer få springa ut. Varje student får ta med sig fyra anhöriga som väntar utomhus för att se när studenterna springer ut. Äldre släktingar eller personer som tillhör någon annan riskgrupp ombeds att inte vara med.

26 personer med konstaterad covid-19 i socialförvaltningen

Just nu finns 26 personer med konstaterad covid-19 inom socialförvaltningen (både brukare och personal inräknat). Medarbetare uppmanas fortsatt att noggrant följa regler för basal hygien. Skyddsutrustning används enligt myndigheternas rutiner vid misstänkt och konstaterad smitta.

Region Kronoberg har under en längre tid varit igång med provtagning för medarbetare i vård och omsorg. De som jobbar nära de vi ger vård och omsorg till, och som inte är smittade, kan tryggt komma tillbaka till jobbet efter att ha varit hemma med symptom. Upplever en medarbetare minsta symtom men känner sig så pass frisk att personen kan och vill arbeta, kontaktar medarbetaren sin närmsta chef som meddelar Region Kronoberg för provtagning.

Introduktionsutbildning för de som ska stötta inom socialförvaltningen

23 personer har nu startat en introduktions- och snabbutbildning för att kunna arbeta inom socialförvaltningen. Utbildningen tar fem dagar och är lärarledd med digitala lektioner.

De får bland annat lära sig om lagstiftning, sekretess och tystnadsplikt; etik och bemötande i vården; infektions- och virussjukdomar med fokus på covid-19; basala hygienrutiner och hygienregler samt om ergonomi och andra allmänna arbetsuppgifter.

IKEA skänker munskydd och visir till kommunen

Enligt beräkningar kan Älmhults kommun komma att behöva 25–30 000 munskydd och 2000 visir under tre månader. Även om Älmhults kommun inte har haft brist på skyddsutrustning har det hela tiden varit en viktig uppgift att hitta och beställa skyddsutrustning. IKEA har under hela pandemin hjälpt Älmhults kommun och andra kommuner inom Kronoberg med leverans av skyddsvisir. Det är tillsammans vi bromsar smittspridningen!

Fortsatt fokus på uthållighet

Det är fortsatt väldigt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer: stanna hemma vid minsta förkylnings- eller influensasymtom, tvätta händerna ofta, håll avstånd till andra (även utomhus), var extra rädd om de äldre och sköra och res inte i onödan. Det är viktigt att vi skyddar dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka/avlida – och det är nu vi kan påverka utvecklingen i vår kommun. Det gäller att orka hålla i, trots att många nog är trötta på corona vid det här laget.

Tack till er som anmält intresse för att stötta upp och arbeta inom Älmhults kommun

Vi vill säga tack till alla er som anmält intresse för att hjälpa till i olika verksamheter inom Älmhults kommun. Vi har fått in drygt 220 intresseanmälningar från människor i vitt skilda yrkesgrupper och även från personer som vill lära nytt eller lära om.

Antalet lediga tjänster variera och styrs av efterfrågan i verksamheten. Just nu har personer börjat arbeta inom kostverksamheten och inom kort i socialförvaltningen.

Daglig statistik på almhult.se

Du hittar daglig information och statistik om spridningen av covid-19 i Älmhults Länk till annan webbplats.
kommun på almhult.se/corona Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen