Information om coronaviruset, covid-19 i Älmhults kommun

Senast uppdaterad:

Svenska

Har du frågor sök svar på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns myndigheternas samlade och bekräftade information om coronaviruset. Eller ring informationsnumret 113 13.

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Älmhults kommun uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se). Länk till annan webbplats.

Har du symtom

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Har du symtom ska du stanna hemma i fem dygn. Du ska varit återställd inklusiva feberfri de sista två dygnen. Efter fem dygn kan du gå tillbaka till arbete, skola och fritidsaktiviteter och annan verksamhet.
 • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.

Du som bor med någon som har covid-19

Stanna hemma i fem dagar om du bor med någon som har covid-19. Stanna hemma även om du är utan symtom.

Läs mer om vad som gäller om någon i hushållet har covid-19 på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som kan att vaccinerar sig mot covid-19, i syfte att minska spridningen av smittan. Det skyddar mot att bli smittad och att smitta andra. Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19.

Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, därför gäller fortsatt de allmänna råden.

Allmänna råd, rekommendationer och restiktioner

De allmäna råden, rekommendationerna och restriktionerna ändras efter forlöpande efter pandemins utveckling. Håll dig uppdaterad om vad som gäller just nu på krisinformation.se

Krisinformation.se - vad gäller just nu Länk till annan webbplats.

Aktuella åtgärder inom kommunens verksamheter

Sport- och fritidsanläggningar är stängda för allmänheten

Alla öppna aktiviteter på våra sport- och fritidsanläggningar är stängda för allmänheten. Det innefattar också Diö ishall, Haganäsbadet och Bockatorps ridanläggning. Ordinarie föreningsverksamhet som följer och har anpassats efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan fortsätta som planerat.

Begräsningar på Älmhults bibliotek

Älmhults bibliotek har fortsatt öppet.

För dig som inte vill komma in på biblioteket erbjuder vi Take away-kassar. Beställda lån och kassar lämnas utanför biblioteket. Bud tar med låntagarens legitimation. Använd bokinkast vid entrén för återlämning av böcker.

Läs mer på Älmhults bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats.

För dig som är företagare

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att:

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

Information om coronaviruset till dig som är företagare

Resor och friluftsliv

Utrikesresor

Utrikesdepartementet avråder från resor till flera olika länder.

Se aktuell information om utrikesresor på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Friluftsliv

När vi inte kan resa och umgås som vanligt ökar det lokala friluftslivet. Att fler människor ger sig ut i naturen, oavsett årstid, är positivt och något myndigheterna uppmuntrar. Samtidigt är det extra viktigt att alla visar hänsyn mot naturen, djurlivet, markägare och andra människor. Som vanligt är det viktigt att du håller koll på om det är eldningsförbud.

Vaccination mot covid-19

För dig som är anhörig till äldre eller svårt sjuk person

Kommunala restauranger fortsätter vara stängda för allmänheten

Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

Regler för besök på ett vård- och omsorgsboende för äldre

 • Känn noga efter så att ni inte har några symtom på covid -19! Besöket förutsätter att närstående är frisk.
 • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era händer.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser, men besöken kan också ske i den enskildes bostad. Ring avdelningen för överenskommelse om tid. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska
  avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 m till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person du besöker. Därför rekommenderar vi ett maxantal på 2 besökare per gång.
 • Om ni måste ha nära kontakt ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.
 • Vid ankomsten antecknas besökarnas namn och
  kontaktuppgifter samt tid för besöket. Uppgifterna används vid en eventuell smittspårning. Att uppge dessa uppgifter
  är frivilligt. Listorna på besökande förstörs efter 14 dagar.
 • Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

Nyheter om corona

 1. Senast ändrad: 2022-01-27 15:10

  Fritidshem på Internationella skolan begränsar tillfälligt sin verksamhet

  Fritids på Internationella skolan kommer från och med i eftermiddag torsdagen den 27 januari till och med fredag nästa vecka den 4 februari endsat ha öppet för elever …

 2. Senast ändrad: 2022-01-26 16:55

  Distansundervisning för åk 4-6 på Diö skola

  På grund av ökad smittspridning kommer elever i årskurs 4-6 på Diö skola att ha distansundervisning torsdag och fredag den 27–28 januari 2022. Undervisningen för F-3 …

 3. Senast ändrad: 2022-01-21 15:50

  Fortsatt distansundervisning för Gemöskolan, årskurs 5 och 6

  Det är fortsatt många fall av Covid-19 bland elever och personal i klass 5 och 6 på Gemöskolan. Skolledningen har idag i samråd med Smittskyddsenheten beslutat att …

 4. Senast ändrad: 2022-01-18 16:00

  Distansundervisning för åk 5 och 6 på Gemöskolan

  På grund av ökad smittspridning kommer elever i årskurs 5 och 6 på Gemöskolan att ha distansundervisning under perioden den 19–21 januari 2022.

 5. Senast ändrad: 2022-01-17 09:22

  Grundsärskolan på Klöxhultsskolan stänger på grund av hög sjukfrånvaro

  Under måndagen och tisdagen, 17-18 januari, har Grundsärskolan på Klöxhultsskolan stängt på grund av personalbrist.

 6. Senast ändrad: 2022-01-11 08:21

  Flera nya åtgärder mot covid-19 införs 12 januari

  För att minska smittspridningen av covid-19 och belastningen på sjukvården införs flera nya åtgärder från och med 12 januari

 7. Senast ändrad: 2021-12-22 15:00

  De nya restriktionerna påverkar våra verksamheter fr.o.m. 23 december

  Till följd av regeringens beslut om kraftigare åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset görs nu fler anpassningar verksamheter inom Kultur & fritid.

 8. Senast ändrad: 2021-12-08 15:56

  Rekommendationer från och med den 8 december

  För att minska risken för smittspridning av covid-19 införs nya åtgärder från den 8 december.

Till toppen