Information om coronaviruset, covid-19 i Älmhults kommun

Senast uppdaterad:

Vi ser en fortsatt ökad smittspridningen i Älmhults kommun och Kronobergs län. Det är fortsatt väldigt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Det är allas ansvar att minska smittspridningen, se till att du håller avstånd och undviker sociala sammanhang. Känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma.

Svenska

Har du frågor sök svar på www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns myndigheternas samlade och bekräftade information om coronaviruset. Eller ring informationsnumret 113 13.

Följande regionala skärpta rekommendationer gäller i Kronobergs län från den 7 maj till och med den 31 maj 2021

På grund av en fortsatt väldigt hög smittspridning av covid-19 och en hög belastning på sjukvården i länet bedömer smittskyddsläkaren i Kronobergs län att det är nödvändigt att utfärda skärpta rekommendationer för Kronobergs län, som tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

De skärpta rekommendationerna gäller för dig som bor eller vistas i Kronobergs län från och med den 7 maj till och med den 31 maj med löpande omprövning utifrån smittläget i länet.

Smittskyddsläkaren i Kronobergs län rekommenderar:

 • att alla verkligen begränsar sina nära kontakter utanför arbetsplatser och skola genom att endast umgås med de personer som man normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • att arbetsgivare återigen ser över så att alla som kan arbeta hemifrån ges möjlighet att göra det.
 • att allmänheten inte anordnar eller deltar i arrangemang eller aktiviteter där människor samlas, till exempel fester och liknande socialt umgänge.
 • att kommunerna håller icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd, med undantag för idrotts-, fritid- och kulturverksamhet för barn.
 • att vuxna inte tränar tillsammans i grupp inomhus (gäller ej yrkesmässig idrott).
 • att man handlar ensam och besöker butiker på tider då det inte är trängsel.
 • att avvakta med att låta barn och ungdomar spela matcher och delta i tävlingar.
 • att vuxna och ungdomar födda 2004 och tidigare använder engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafiken på vardagar klockan 07.00–09.00 och 16.00–18.00 samt även övrig tid om det förekommer trängsel på bussar och/eller tåg.
 • att munskydd övervägs på arbetsplatser där fall av covid-19 konstaterats, i situationer där man inte kan undvika nära kontakt mellan vuxna personer under längre tid (inom 2 meter mer än 15 minuter under 1 dygn). Använd alltid CE-märkt engångsmunskydd och använd det på ett korrekt sätt, se Folkhälsomyndighetens information om hur man använder munskydd.

Sedan tidigare gäller att delvis distansundervisning rekommenderas på gymnasieskolorna.

Restriktionerna gäller även för vaccinerade

Även vaccinerade personer rekommenderas att följa ovanstående när samhällspridningen är så hög som den är nu. Detta för att inget av vaccinerna ger ett fullständigt skydd mot att blir smittad och några riskerar även att bli svårt sjuka även om risken är mycket mindre för de som är vaccinerade.

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller alltjämt och du har en skyldighet att följa dessa:

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).länk till annan webbplats

Skärpta nationella råd sedan tidigare

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Alla har ett ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Du är skyldig att:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Håll avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Hålla en god handhygien
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Läs de nationella råden i sin helhet på krisinformation.selänk till annan webbplats

Regeringen skärper restriktionerna

Regeringen skärper en rad restriktioner för att bromsa smittspridningen:

 • Butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Antalet personer som får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger begränsas.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20.
 • Serveringsställen ska stänga senast klockan 20.30. Serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart. Det gäller till exempel badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.
 • Gymnasieskolor rekommenderas till delvis distansundervisning. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Läs mer om restriktioner och nationella råd på krisinformation.selänk till annan webbplats

Aktuella åtgärder i Älmhults kommun

 • Älmhults bibliotek har öppet med restiktioner.
  Läs mer på bibliotekets hemsida.länk till annan webbplats
 • Alla sport- och fritidsanläggningar inomhus är stängda, (undantaget är barn och unga födda 2001 och senare). Det innefattar även Diö ishall, Haganäsbadet och Bockatorps ridanläggning.
 • Öppna förskolan bedrivs i mindre grupper utomhus samt digitalt
 • Återbruket är stängt tillsvidare

Haganässkolan ställer om till distansundervisning

Haganässkolan har ställt om till distansundervisning där en årskurs åt gången är på plats i lokalerna.

Rekommendationen gäller med undantag för bland annat elever på introduktionsprogrammen, elever i gymnasiesärskolan och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Undantag finns också för praktiska moment, nationella prov och andra examinationer som inte kan genomföras på distans.

Matenkäten finns tillgänglig för bokning av matlådor till nästkommande vardag från kl. 8:00 till kl. 11:00.
Elever som bor i annan kommun kan beställa mat enligt ovan eller ordna mat via sin hemkommun.
Länk till matenkätlänk till annan webbplats

Undvik fysisk kontakt mellan vårdnadshavare och personal inom skola och förskola

Skolor och förskolor ska upprätthålla kontakter med vårdnadshavare och andra genom telefon, e-post eller digitala möten i den mån det går. Vi vädjar till vårdnadshavare att komma överens med skolan om lämpliga former för kontakter, t ex utvecklingssamtal.

Simhallen är stängd för allmänheten

På grund av ökad spridning av covid-19 i samhället stängs simhallen för allmänheten. Simhallen är fortfarande öppen för skolor och simklubb.

Ungdomsgårdarna

Ungdomsgården Fenix är öppen för unga födda 2005 eller senare och Freja är stängd tillsvidare. Fritidsledarna kommer även att finnas tillgängliga på instagram, facebook och telefon.

Kommunens Servicecenter

Servicecenter håller öppet som vanligt, men kommer att minimera antalet till maximalt 5 besökare som kan befinna sig i kommunhusets reception samtidigt.

Kommunala restauranger fortsätter vara stängda för allmänheten

Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

Antal fall i Älmhults kommun

Stanna hemma om du är sjuk

De rekommendationer som gäller just nu är att alla som är sjuka, även med lindriga symtom ska stanna hemma från förskola, skola och arbete 48 timmar efter du ​är frisk. ​Misstänker du att du är sjuk i covid-19, kontakta din vårdcentral för provtagning.

Det är viktigt att du stannar hemma när du är sjuk​. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

När berättar vi om smitta i vår verksamhet?

Vi gör en bedömning från fall till fall. Grunden är att det råder sekretess på individnivå, men också att de som behöver veta får veta. Det kan vara anhöriga, kollegor eller andra. Ibland kan det finnas anledning att berätta var det finns smitta även för fler, och då gör vi det, om det kan ske med hänsyn till sekretessen.

Provtagning för covid-19 för allmänheten

Det finns två typer av test för covid-19. Ett som visar om du har en pågående infektion och ett som visar om du har antikroppar, det vill säga har haft covid-19 tidigare.

Test för pågående covid-19

Om du är sjuk och vill veta om det är covid-19 kan du ta ett så kallat PCR-prov. Provet visar om du har en pågående infektion av covid-19. För att ta detta prov måste du haft symtom i minst 24 timmar, annars finns det risk att pågående infektion inte upptäcks.

Test för pågående covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antikroppstest

Om du är frisk men vill veta om du haft covid-19 tidigare kan du ta ett antikroppstest. Du måste ha varit symtomfri i minst 14 dagar för att få ta testet. Antikroppstestet kostar 200 kr.

Antikroppstest för covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19

Information kring vaccinering i Koronobergs län hittar du på regionens webbplats:

Läs mer om vaccinering på:

För dig som har barn i förskola eller skola

Många undrar hur våra förskolor och skolor berörs av corona (covid-19). Vi får också frågor om barn och elever ska komma till våra förskolor och skolor eller inte.

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren.

Frågor och svar

Frågor och svar om covid-19 i förskola och skola 

Mer läsning

Om du vill läsa mer rekommenderar vi läsning på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Skydda dig och andra – information till föräldrarlänk till annan webbplats
Skydda dig och andra – information till barn och ungalänk till annan webbplats

Förskola

Om du som vårdnadshavare har en 15-timmarsplats och vill ha ditt barn hemma behåller du barnets plats på förskolan.

Om förskolan har hög personalfrånvaro på grund av sjuk personal kan rektor vädja till att du ska hålla ditt barn hemma under enstaka dagar. Det påverkar inte barnomsorgsavgiften.

För dig som är anhörig till äldre eller svårt sjuk person

1 oktober 2020, togs det nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboende för äldre bort, men i Älmhults kommun gäller fortfarande besöksrestriktioner.

Tänk på att regler för besök anpassas efter den corona-situation som råder vilket innebär att det kan vara olika regler på våra vård- och omsorgsboenden.

Regler för besök på ett vård- och omsorgsboende för äldre

 • Känn noga efter så att ni inte har några symtom på covid -19! Besöket förutsätter att er närstående är för dagen välmående.
 • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska
  ni sprita era händer.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser, men besöken kan också ske i den enskildes bostad. Ring avdelningen för överenskommelse om tid. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska
  avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 m till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person du besöker. Därför rekommenderar vi ett maxantal på 2 besökare per gång.
 • Om ni måste ha nära kontakt ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.

Vi önskar er ett trevligt besök!

Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

För dig som är företagare

Vårt lokala näringsliv är viktigt för oss alla i Älmhults kommun och covid-19 påverkar på många sätt. Nu är det extra viktigt att vi alla hjälps åt och samverkar på bästa sätt. Här finns lokal och nationell information till dig som företagare i Älmhults kommun.

Information om coronaviruset till dig som är företagare

Att tänka på vid högtider

Våra högtider och firanden i år blir inte som vanligt. Vi behöver fortsätta att ta hand om varandra och istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning.

Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre och riskgrupper, som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19.

Folkhälsomyndigheten ger ut så kallade allmänna råd som visar hur smittskyddslagen ska användas. De innebär bland annat att det är viktig att undvika större sociala sammanhang där flera personer träffas.

Trossamfundsledare talar om covid-19

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om corona/covid-19.

Se filmerna här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmerna är inspelade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) vintern 2020.

Resor och friluftsliv

Här har vi samlat övergripande information, restriktioner och rekommendationer som gäller för resor och friluftsliv. För mer ingående information gå in på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där finns den samlade och källgranskade informationen från olika myndigheter.

Utrikesresor

Utrikesdepartementet avråder från resor till flera olika länder.

Utrikesdepartementets frågor och svar om reseavrådanlänk till annan webbplats.

Se aktuell information om utrikesresor på krisinformation.selänk till annan webbplats

Friluftsliv

När vi inte kan resa och umgås som vanligt ökar det lokala friluftslivet. Att fler människor ger sig ut i naturen, oavsett årstid, är positivt och något myndigheterna uppmuntrar. Samtidigt är det extra viktigt att alla visar hänsyn mot naturen, djurlivet, markägare och andra människor. Som vanligt är det viktigt att du håller koll på om det är eldningsförbud.

För dig som behöver hjälp

Det kan vara så att du behöver begränsa dina sociala kontakter en tid framöver på grund av det rådande läget i Sverige. Du som är äldre, infektionskänslig eller lever nära någon som är infektionskänslig kan behöva hjälp med att bland annat handla matvaror.

Vi är många i Älmhults kommun som tar ansvar och tillsammans arbetar för att hjälpa varandra:

 • ICA Nära i Liatorp har extra öppet för riskgrupperna klockan 07.10-08.00. De har även utkörning. Läs mer här: https://www.facebook.com/ICALiatorp/länk till annan webbplats
 • De flesta av de 60 medlemsföretagen i Handelsplats Älmhult har hemleverans av varor. Kontakta butiken du vill handla av för mer information.
 • Lidl Älmhult har utökade öppettider för äldre och särskilt utsatta. Butikerna öppnar en timme tidigare onsdagar och lördagar. Läs mer på www.lidl.se
 • Svenska Kyrkan i Älmhult hjälper till att förmedla kontakter, Agneta Grimberg telefon 0476-561 86.
 • Wärkstan AB, Patrik Carlsson, telefon 0476-51 400, hjälper gärna matbutiker som behöver hjälp med leveranser.
 • Facebookgruppen Corona Älmhult ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” har cirka 800 medlemmar och hjälper gärna till. Här kan man skriva om man behöver hjälp med att handla, köpa medicin eller annat nödvändigt. Kontakta gärna Annika Kling, på telefon 076-337 80 74
  Corona Älmhult ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” på Facebooklänk till annan webbplats
 • ICA Maxi Älmhult öppnar upp för fler tider i deras online. Läs mer på deras webbsida https://www.ica.se/handla/maxi-ica-stormarknad-almhult-id_02251/länk till annan webbplats

För dig som behöver prata

Ring en vän

Ring en vän är bemannad måndag-fredag klockan 10-12 och 14-16 och söndag klockan 14-16 med ideella från våra olika församlingar och samfund i Älmhults kommun.

Det behöver inte vara något särskilt, du behöver inte ha en anledning att ringa, men just nu behöver vi prata med varandra och det går jättebra att göra via telefon.

Ring en vän, telefonnummer 0476-561 86

Nyheter om corona

 1. Senast ändrad: 2021-05-07 14:07

  Skärpta regionala rekommendationer

  Från den 7 maj till och med den 31 maj gäller skärpta rekommendationer i Kronobergs län. Anledningen är den höga smittspridningen.

 2. Senast ändrad: 2021-04-06 11:17

  Återbruket öppnar 6 april – för ett mindre antal besökare

  Nu öppnar Återbruket igen men med särskilda begränsningar. Som vanligt gäller de allmänna råden att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk och hålla avstånd till …

 3. Senast ändrad: 2021-03-04 09:11

  Linnéskolan fortsätter med distansstudier en dag i veckan

  För att underlätta för språkundervisningen på Linnéskolan beslutades för en månad sedan att införa distansundervisning en dag i veckan för eleverna i årskurserna 7–9. Nu …

 4. Senast ändrad: 2021-03-02 11:43

  Är du 80 år eller äldre kan du anmäla intresse för vaccinering

  Nu kan du som är 80 år eller äldre anmäla intresse hos din vårdcentral för vaccinering mot covid-19. Alla som anmäler att de vill bli vaccinerade kommer att bli …

 5. Senast ändrad: 2021-02-26 16:43

  Distansundervisning efter sportlovet för elever i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet och introduktionsprogrammen

  Efter rekommendationer från smittskyddsläkaren i Kronobergs län införs distansundervisning under vecka nio för elever i gymnasiet och för elever i årkurs 8 och 9 på …

 6. Senast ändrad: 2021-02-05 15:52

  Älmhults bibliotek öppnar huvudbiblioteket för besök

  Älmhults bibliotek öppnar huvudbiblioteket för besök måndag 8 februari kl. 10.00. Biblioteksfilialerna i Häradsbäck och Eneryda som har självservice kommer också att …

 7. Senast ändrad: 2021-01-27 14:24

  Linnéskolan inför distansstudier en dag i veckan

  Älmhults kommun har idag beslutat att införa växelvis fjärrundervisning för årskurs 7–9 på Linnéskolan från och med måndagen den 1 februari. – Vi är i full gång med …

 8. Senast ändrad: 2021-01-22 14:19

  Lättade restriktioner för barn och ungas fritid

  Regeringen meddelande under torsdagen att offentliga aktörer bör återuppta idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som …

 9. Senast ändrad: 2021-01-16 10:00

  Elizabeth Peltola samtalade om covid-19 med kronprinsessparet

  På fredagen samtalade kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola med kronprinsessan Victoria och prins Daniel med anledning av coronapandemin.

 10. Senast ändrad: 2021-01-08 15:50

  Ingen distansundervisning för högstadieelever – utvecklingen följs noggrant

  Igår kom regeringen med beskedet att kommuner från och med 11 januari kan gå över till distansundervisning på högstadiet, om kommunen bedömer att det inte är möjligt att …

Håll dig informerad

Till toppen