Information om coronaviruset, covid-19 i Älmhults kommun

Senast uppdaterad:

Svenska

Har du frågor sök svar på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns myndigheternas samlade och bekräftade information om coronaviruset. Eller ring informationsnumret 113 13.

Nationella råd för att minska smittspridningen av covid-19

Förhindra spridning av covid-19

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:
 • hålla avstånd till andra människor, och
 • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn med milda symtom.

Läs de nationella råden i sin helhet på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Regeringens restriktioner

 • Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
 • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Läs om vilka restriktioner som gäller just nu på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Aktuella åtgärder i Älmhults kommun

Kommunala restauranger fortsätter vara stängda för allmänheten

Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

För dig som har barn i förskola eller skola

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Läs mer om vad som gäller inom förskola och skola på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

För dig som är anhörig till äldre eller svårt sjuk person

Folkhälsomyndigheten håller fast vid att även om man är fullt vaccinerad ska man fortfarande följa de restriktioner som finns. Därför ber vi er att fortsätta följa de rutiner vi har vid besök.

Regler för besök på ett vård- och omsorgsboende för äldre

 • Känn noga efter så att ni inte har några symtom på covid -19! Besöket förutsätter att er närstående är för dagen välmående.
 • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era händer.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser, men besöken kan också ske i den enskildes bostad. Ring avdelningen för överenskommelse om tid. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska
  avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 m till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person du besöker. Därför rekommenderar vi ett maxantal på 2 besökare per gång.
 • Om ni måste ha nära kontakt ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.
 • Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Vaccination mot covid-19

Resor och friluftsliv

Här har vi samlat övergripande information, restriktioner och rekommendationer som gäller för resor och friluftsliv. För mer ingående information gå in på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där finns den samlade och källgranskade informationen från olika myndigheter.

Utrikesresor

Utrikesdepartementet avråder från resor till flera olika länder.

Se aktuell information om utrikesresor på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Friluftsliv

När vi inte kan resa och umgås som vanligt ökar det lokala friluftslivet. Att fler människor ger sig ut i naturen, oavsett årstid, är positivt och något myndigheterna uppmuntrar. Samtidigt är det extra viktigt att alla visar hänsyn mot naturen, djurlivet, markägare och andra människor. Som vanligt är det viktigt att du håller koll på om det är eldningsförbud.

För dig som är företagare

Vårt lokala näringsliv är viktigt för oss alla i Älmhults kommun och covid-19 påverkar på många sätt. Nu är det extra viktigt att vi alla hjälps åt och samverkar på bästa sätt. Här finns lokal och nationell information till dig som företagare i Älmhults kommun.

Information om coronaviruset till dig som är företagare

Nyheter om corona

 1. Senast ändrad: 2021-07-22 15:04

  Se till att undvika trängsel om du anordnar en loppis

  Nu i sommarvärmen och semestertider börjar loppisar uppstå lite varstans. Vi vill påminna om att vi fortfarande har nationella allmänna råd och rekommendationer för att …

 2. Senast ändrad: 2021-06-30 10:02

  Lättnader i restriktioner från och med 1 juli

  Smittspridningen i Kronoberg och Sverige fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Därför genomförs den 1 juli lättnader i restriktionerna. Det är …

 3. Senast ändrad: 2021-05-07 14:07

  Skärpta regionala rekommendationer

  Från den 7 maj till och med den 31 maj gäller skärpta rekommendationer i Kronobergs län. Anledningen är den höga smittspridningen.

 4. Senast ändrad: 2021-04-06 11:17

  Återbruket öppnar 6 april – för ett mindre antal besökare

  Nu öppnar Återbruket igen men med särskilda begränsningar. Som vanligt gäller de allmänna råden att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk och hålla avstånd till …

 5. Senast ändrad: 2021-03-04 09:11

  Linnéskolan fortsätter med distansstudier en dag i veckan

  För att underlätta för språkundervisningen på Linnéskolan beslutades för en månad sedan att införa distansundervisning en dag i veckan för eleverna i årskurserna 7–9. Nu …

 6. Senast ändrad: 2021-03-02 11:43

  Är du 80 år eller äldre kan du anmäla intresse för vaccinering

  Nu kan du som är 80 år eller äldre anmäla intresse hos din vårdcentral för vaccinering mot covid-19. Alla som anmäler att de vill bli vaccinerade kommer att bli …

 7. Senast ändrad: 2021-02-26 16:43

  Distansundervisning efter sportlovet för elever i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet och introduktionsprogrammen

  Efter rekommendationer från smittskyddsläkaren i Kronobergs län införs distansundervisning under vecka nio för elever i gymnasiet och för elever i årkurs 8 och 9 på …

 8. Senast ändrad: 2021-02-05 15:52

  Älmhults bibliotek öppnar huvudbiblioteket för besök

  Älmhults bibliotek öppnar huvudbiblioteket för besök måndag 8 februari kl. 10.00. Biblioteksfilialerna i Häradsbäck och Eneryda som har självservice kommer också att …

 9. Senast ändrad: 2021-01-27 14:24

  Linnéskolan inför distansstudier en dag i veckan

  Älmhults kommun har idag beslutat att införa växelvis fjärrundervisning för årskurs 7–9 på Linnéskolan från och med måndagen den 1 februari. – Vi är i full gång med …

 10. Senast ändrad: 2021-01-22 14:19

  Lättade restriktioner för barn och ungas fritid

  Regeringen meddelande under torsdagen att offentliga aktörer bör återuppta idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som …

Till toppen