Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Under hösten gör vi tre större VA-arbeten

Våra ledningar för vatten byts ut efterhand som livslängden är förbrukad. Livslängden beror bland annat på vilken typ av mark som vattenledningarna ligger i och vilket material de har. De nya vattenledningarna är gjorda i plast och har ungefär den dubbla livslängden. I höst och början av vintern kommer tre större arbeten att göras i kommunen.

Vägen grävs upp för att ett VA-arbete ska kunna utföras

Vi har bett Fredrik Danielsson, som är produktionschef, att i stora drag berätta vad som är på gång under hösten.

Hallaryd

Jobben som ska göras gäller Hallaryd, Diö och Älmhult och först ut, om cirka två veckor, är Dammvägen i Hallaryd där hela gatan grävs upp på grund av att färskvattenledning ska bytas ut. De som framför allt berörs i området är invånare på Slåttervägen och Dammvägen. Arbetet startar under första veckan i oktober och beräknas vara klart i början av december. Omskyltning för de som passerar på gatorna kommer att göras. Vidare kommer vi meddela boende en till två dagar innan tillgången på vatten påverkas.

Diö

– Under början av oktober börjar vi också röja och fälla träd mellan Åspromenaden och Stora Backegatan i Diö. Det är förberedelse för ett byte av en överföringsledning* från Isgatan till Åspromenaden som ska göras. Arbetet med själva ledningen beräknas starta i slutet av oktober. De som berörs är invånare på Åspromenaden, Store Backegatan och Isgatan västerut från Store backegatan.

Älmhult

– I slutet av november startar vi ett relinings-arbete som berör delar av gatorna Kyrkogatan och Kungsgatan där självfallsledningarna** spill och dagvatten har sprickbildningar. Det är framförallt de som bor på Kungsgatan mellan Tallgatan och Trädgårdsgatan samt de som bor på Kyrkogatan förbi kyrkbacken och Ljungbyvägen förbi Almgården. Arbetet tar mellan en till två veckor. Relining är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar i byggnader eller i marken. Praktiskt innebär det att rören rensas och infodras med nytt material.

När vi börjar gräva i din gata

– För samtliga tre arbeten gäller att när det aktuella jobbet drar igång kommer vi att informera om när vattnet kommer att vara avstängt för att de boende ska kunna tappa upp vatten i förväg. Vi kommer också att i viss mån dirigera om trafiken. För att boende ska kunna komma in till sina hus under pågående arbeten kommer vi att bygga tillfälliga övergångar från gatan in till husen.

Dessa jobb utförs dels i egen regi, dels genom avtalad entreprenör. De som arbetar med bytet av vattenledningarna behöver inte gå in i någons hus för att utföra jobben. Behöver vi på Älmhults kommun komma i kontakt med någon av er som bor på gatorna kan kommunens medarbetare legitimera sig med tjänste-kort och bilar som används har kommunens logotyp synlig.

Om du blivit ombedd att öppna ditt hem för att kommunen vill undersöka något kan du alltid ringa 0476 550 00 för att få en bekräftelse på att det stämmer.

Har du frågor kontakta Fredrik Danielsson, produktionschef, på
fredrik.danielsson@almhult.se eller tfn 0476-55049

Ordlista
* Överföringsledning
är ett system där ledningens flöde pumpas för att klara av landskapets höjdskillnader. Överföringsledning kallas den sträcka som går mellan orter eller speciell målpunkt/ recipient.
** Självfallsledning är en ledning som inte behöver pumpas utan där rinner flödet av gravitationens påverkan i självfall.


Nyhet
Publicerad:
Till toppen