Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Konstverket Världens hem åter komplett

I veckan återinstallerades David Svenssons neonskylt, ett av tre verk som tillsammans symboliserar Älmhults kommun som Världens hem. Skylten blåste ner annandag jul 2016, samma år som den invigdes. Efter reparation och förstärkt konstruktion är nu neonskylten åter på plats.

– Vi är glada över att den tredje delen i vårt konstverk ”Världens hem” hittar hem igen. Konst är en naturlig del av det offentliga rummet och får gärna utmana, väcka känslor och skapa samtal, säger Elizabeth Peltola, kommunalråd.

Om neonskylten

Neonskylten är ett konstverk med tydlig inspiration från Hongkongs neonskyltar. En skylt från Hongkong som förflyttas till Älmhult kommer både att fascinera och framträda med sina lysande kinesiska tecken. I sin vanliga miljö smälter skylten in men i en helt ny miljö kommer den att sticka ut ordentligt.

I samband med stormen Urd annandag jul 2016 blåste neonskylten vid Handelsplatsen sönder. På grund av sitt dåliga skick kunde skylten inte sättas upp igen.

Konstverket Världens hem

Våren 2015 inledde Älmhults kommun ett samarbete med Wanås Konst och konstnären David Svensson. Samarbetet resulterade i ett unikt och spännande konstprojekt bestående av såväl konstverk som ett omfattande pedagogiskt program riktat mot hela grundskolan i Älmhults kommun.

Tre rondeller längs med Haganäsleden kom att bli platser för konstnärlig gestaltning. Tillsammans symboliserar de tre rondellerna Älmhults kommun som ”Världens hem”. Konsten i de tre rondellerna är tänkta att väcka uppmärksamhet och tankar om bland annat världen, det internationella och mångfald. Konsten ska också få människor att känna sig välkomna till Älmhult oavsett varifrån man kommer.

Under hela 2016 var kommunens alla skolelever, från F-klass till åk 9 dessutom engagerade i olika pedagogiska program i samarbete med Wanås konstpedagoger. I samband med nationaldagsfirande 2016 invigdes konstverket Världens hem – de tre rondellkonstverken.

Tre verk – ett konstverk

Neonskylten utgör en del av ett konstverk som går under benämningen Världens hem och som består av tre installationer i Älmhult längs väg 120. Samtliga tre konstverk är placerade i eller i anslutning till en rondell. Konstverken invigdes den 6 juni 2016.

De två konstverken som också ingår i Världens hem är:

  • Korsningen Haganäsleden/Södra Esplanaden, öster om järnvägen: Konstverk bestående av nio flaggor. Konstnären har dekonstruerat ett antal flaggor från olika länder i syfte att ”skapa nya föreningar i mångfalden.”
  • Rondellen vid Ikea of Sweden, väster om järnvägen: Skyltkonstverket – ett kollage bestående av 50 olika vägskyltar på olika språk.

Kontaktpersoner:

Helén Carlsson, kulturstrateg, Älmhults kommun, tfn 0476-55 219
Anders Nyberg, teknisk chef, Älmhults kommun, tfn 0476-55 497

 

Nyhet
Publicerad:
Till toppen