Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Klipp buskar och häckar som hänger ut över gator, gång- och cykelbanor

Asfalterad gata i villaområde med buske som växer ut i vägbanan.

Nu när vår och sommarvärmen varit igång ett tag har de flesta häckar vuxit till sig en bra bit. Du som fastighetsägare och vi på Älmhults kommun har båda ansvar för att det blir en säker och trygg trafikmiljö i ditt bostadsområde och för dem som har vägen som arbetsplats.

Se över häck, annan växtlighet och plank som står nära väg så att de inte hindrar sikt och försvårar för dem som ska ta sig fram på vägar, gång- och cykelbanor.

Generellt gäller att en tomt ska hållas i vårdat skick och att träd, häckar och buskar ska växa inom den egna fastigheten.

Om din tomt ligger intill en korsning med en gata och/eller en gång- och cykelbana ska du se till att växtlighet och annat som skymmer sikten inte blir högre än 80 centimeter (mätt från gatunivå) och 10 meter åt varje håll från gatukorsningen.

Om du har vegetation som sträcker sig över gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns en fri höjd på 2,5 meter över gångbana och 3,2 meter över cykelbana

Här hittar du en broschyr med mer information och bilder som bland annat visar hur du mäter. Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.8 MB)

Nyhet
Publicerad:
Till toppen