Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förslag på nya avgifter för vatten och avlopp

Älmhults kommun växer så det knakar och det görs just nu stora investeringar för att säkerställa och höja kapaciteten i bland annat vatten- och avloppsanläggningar. Verksamheten utvecklas också för att möta de krav som ställs på kommunen gällande vattenrening och en robust leverans av vattentjänster. Till budget för 2022 föreslås att införa en ny modell för taxor med nya taxeföreskrifter och förändrade avgifter.

Vatten- och avloppsverksamhet, VA, är en kommunal verksamhet som varken får gå med vinst eller förlust. Verksamheten är enligt lag avgiftsfinansierad, vilket innebär att allt som görs inom VA finansieras av de som är kunder. Taxan behöver därför vara anpassad efter de faktiska kostnader som finns för samtliga vattentjänster; att producera och distribuera dricksvatten samt ta hand om avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten).

För att hålla nere behovet av taxehöjningar effektiviseras verksamheten i stort och smått men en tröskel har nu nåtts där kostnaderna överstiger den finansiering som sker med nuvarande VA-avgifter.

Till budget för 2022 föreslås därför att införa en ny modell för taxor med nya taxeföreskrifter i enlighet med Svenskt Vattens basförslag. Förslaget innebär en stegvis höjning av anläggningsavgiften vid nyproduktion samt av brukningsavgiften som är årsavgiften för vatten och avloppstjänster.

Förslaget att utarbeta nya taxeförskrifter och nya taxor lämnas nu till tekniska nämnden för behandling och beslut som en del av underlaget för budget 2022. Under arbetet med att ta fram förslaget kommer det bland annat att göras inventering av lokalytor hos företag och fastighetsägare. Mer information om detta kommer att skickas till berörda under augusti.

Beslut om budget 2022 tas sedan i Kommunfullmäktige i november månad.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen