Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

94 nya solcellsanläggningar i Älmhult under 2020

Visste du att det sattes upp 94 nya solcellsanläggningar i vår kommun 2020? Intresset för solceller fortsätter att vara väldigt stort och det är speciellt privatpersoner som har valt att installera. Tack vare detta produceras cirka 2300 MWh el från solceller i vår kommun per år. Det motsvarar ett års förbrukning av hushållsel till cirka 460 villor.

Solceller på ett hustak sett uppifrån.

En person som har märkt av det stora intresset för solceller de senaste åren är kommunens energi- och klimatrådgivare Cecilia Axelsson.

– En stor del av de rådgivningar jag har varje år är med privatpersoner som är nyfikna på att sätta upp en solcellsanläggning hemma. Ökningen tror Cecilia beror på flera faktorer. Priserna för att installera har sjunkit och allt fler vill leva klimatsmart. Detta i kombination med att man ser fler och fler solceller i sin omgivning.

Utveckling under 2020

Antalet villor i Älmhult med solceller på taket fortsätter att öka. I Älmhult sattes det upp 92 nya anläggningar på villatak under 2020 och den installerade effekten ökade med 0,9 MW. Totalt är den installerade effekten på totalt 229 villatak 2,3 MW. Vilket betyder att det produceras cirka 2300 MWh solcellsel i kommunen på ett år.

– Ska man översätta det till något lite mer greppbart så kan man säga att det motsvarar hushållsel cirka 460 villor på ett år. Det tycker jag att vi ska vara väldigt stolta över, säger Cecilia.


Diagram som med staplar visar ökningen av solceller i Älmhult

Större anläggningar

I kommunen finns det dessutom nio större anläggningar (större än 20 kW), två tillkom under 2020. Totalt tillkom därmed 94 solcellsanläggningar i kommunen. Kommunorganisationen har solceller på taken på Haganässkolan, Ryfors skola, Elmeskolan, Liljebackens förskola och sporthallen, totalt 0,3 MW installerad effekt. Totalt i kommunen har vi 0,5 MW installerad effekt från större anläggningar.

Jämförelse med andra kommuner

Något annat vi ska vara stolta över är att den installerade effekten per invånare i kommunen ligger över snittet för både Kronobergs län och Sverige. I Älmhult är snittet Älmhult 156 MW/invånare och för Kronobergs län och riket 126 resp. 105 MW/invånare, berättar Cecilia.

Stapeldiagram som visar installerad effekt per invånare 2016 till 2020. Grupperat i Riket, Kronoberg och Älmhult

Når vi målen?

Kronobergs län har som mål att bli ett plusenergilän 2050 vilket innebär att länet ska vara självförsörjande på energi. För att nå detta mål har länet ett förslag på nytt mål om att andelen från solenergi behöver vara 300 GWh år 2050. Idag producerar solceller i Älmhults kommun 2 GWh. Ökningen de senaste åren har varit ca 70 %. Om vi antar en ökning av solceller kommande år med 20% per år kommer kommunen att producera 300 GWh år 2047.

Stapeldiagram om Antagande om framtida produktion av solenergi.

Vill du också skaffa solceller?

Har du frågor kring solceller, bidrag, tillvägagångssätt och kostnader är du välkommen att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare Cecilia Axelsson. Du når Cecilia på cecilia.axelsson@almhult.se.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen