Kulturskolan och Covid-19

2020-05-11

Med anledning av coronaviruset, Covid-19. Det här gäller för Älmhults kulturskola i nuläget

2020-05-11

Vi använder oss av study along som distansundervisnings program.

Här hittar du en instruktionsfilm om hur du använder programmet.länk till annan webbplats

-Dansgrupperna är inställda resten av vårterminen.

-Undervisning sker enligt överenskommelse med din kulturskolelärare. Lektionerna kan komma att erbjudas på distans, online eller på Kulturskolan i Älmhult.

-Lektionerna på distans och online erbjuds under förutsättning att lärare och elever är så friska att de kan ha undervisning.

-Lektionerna i Kulturskolans lokaler sker endast om lärare och elever är helt utan symtom enligt de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger.

-Lektionerna i de vanliga lokalerna sker enligt rekommendationer från folkhälsomyndigheten med distans mellan elever och mellan elev och lärare.

-Dansundervisningen i grupp är fortsatt inställd.

-Vad gäller rabatt på kostnader för uteblivna lektioner så kommer vi att ge 100 kr i rabatt till samtliga elever. Det kommer finnas undantag.

Med vänliga hälsningar
Jennie Winquist, verksamhetsledare på kulturskolan i Älmhult.