Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Anmälan till Idrottsskolan 2021/2022

Här anmäler du ditt barn till Idrottsskolan. Information om uppstart kommer att skickas ut via mail cirka två veckor innan aktiviteterna drar igång. 

Välkommen med din anmälan!

Tänk på att:

  • Du gör en anmälan för varje barn.
  • En faktura på anmälningsavgiften på 265 kr skickas hem till dig under hösten.
  • Uppgifter markerade med * är obligatoriska.
  • Anmälan är bindande.

Coronavirus och Covid-19

Situationen förändras ständigt, vi följer utvecklingen och fortsätter hålla er informerade om vad vi gör och vilka beslut vi fattar som påverkar Idrottsskolan.

Registration for "Idrottsskolan" 2021/2022

You make a notification for each child. Keep in mind that the notification is binding. We will send an invoice of 265 SEK to you after the summer. Information for parents about the sportschool will be sent out two weeks before the activities start. Information with * is mandatory.

Vilken åldersgrupp ska barnet delta i? / Enter the age of child * (obligatorisk)
Kön / Gender * (obligatorisk)
Önskemål om tid. OBS! gäller i mån av plats. / Enter the desired time.  * (obligatorisk)

Personuppgifter / Data * (obligatorisk)

Läs mer om varför vi behöver ditt godkännande att använda dina personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som deltagare och vårdnadshavare. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera anmälan, närvaroregistrering, bidragshantering och debitering.

Uppgifterna inhämtas genom din anmälan till aktiviteten. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av avtal. Dina uppgifter kommer att sparas fram tills fakturering och gallras därefter .

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med aktuell förening och, i förekommande fall, riksidrottsförbundet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Älmhults kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kommunväxeln på 0476-550 00 eller fritid@almhult.se. Du når vårt dataskyddsombud via kommunväxeln på 0476-550 00 eller dso@almhult.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Till toppen