Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Parkering

Vad betyder "P"-skylten och hur länge får man parkera sin bil på våra gator och parkeringsplatser? Dessa frågor är det många som ställer och här är ett klargörande.

Skylten "P" betyder att parkering är tillåten under vardagar utom vardag före sön- och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla. På kommunens gator där det inte är skyltat "P" eller någon annan typ av skylt får personbilar också stå högst 24 timmar.

P-skiva

I Älmhult ska p-skiva användas på vissa kommunala parkeringsplatser, detta gäller framförallt i centrum men kan även förekomma utanför centrum. Var detta ska användas framgår av en tilläggstavla med upplysning om p-skiva. Tidsbegränsningen är mellan 10 minuter och 3 timmar. Hur länge man får stå parkerad framgår av tilläggstavla på plats.

Karta med parkeringsplatser i Älmhults centrum Pdf, 2.4 MB. (Pdf, 2.4 MB)

Parkeringsplatserna i tätorten

Det är parkeringsförbud på alla huvudleder. All parkering på allmän plats är avgiftsfri i Älmhults kommun.

På kartan nedan kan man se var parkeringsplatserna finns i tätorten.

Långtidsparkering

På Västergatan utmed järnvägen, strax söder om Köpmannatunneln, har vi långtidsparkering för upp till sju fordon i 21 dygn.

På Oxtorgsgatan "Oxtorget", har vi långtidsparkering för upp till fem fordon i 14 dygn.

Parkeringsutredning

I enlighet med beslut kring centrumplanen har tekniska förvaltningen genomfört en parkeringsutredning bestående av Parkeringsnorm för Älmhults centrum, Parkeringsplatser i Älmhults centrum samt Buss- och cykelstråk. Förslag till hur man kan få fler parkeringsplatser har utarbetats.

Parkeringsnorm för Älmhults centrum Pdf, 540.4 kB. (Pdf, 540.4 kB)
Parkeringsplatser i Älmhults centrum Pdf, 7.2 MB.
(Pdf, 7.2 MB)
Buss- och cykelstråk Pdf, 3.5 MB.
(Pdf, 3.5 MB)


Till toppen