Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Gatubelysning

Kommunens gatljusanläggning omfattar cirka 5 500 belysningspunkter. Av dessa belysningspunkter är cirka 4 000 placerade i Älmhults tätort, 1 000 i övriga tätorter och 500 på landsbygden. Sammanlagt förbrukar dessa cirka 1 400 000 kilowattimmar per år.

Byte till LED armaturer

Majoriteten av våra gatubelysningspunkter besår av högtrycksnatriumlampor. Dessa lampor byts ut vart fjärde år då brinntiden för dessa är slut. Som ett led i att vara energi- och kostnadseffektiva byter vi successivt ut alla lampor till LED armaturer.

LED armaturer drar upp till 75 % mindre energi jämfört med dagens armaturer. Att succesivt byta till LED är således något som både skattebetalare och miljön vinner på, det handlar dock om många armaturer som ska bytas och arbetet kommer därför pågå under många år.

Idag har vi cirka 900 LED armaturer i vår anläggning, alltså drygt 16 % av den totala anläggningen.

Vår ambition är att under åren 2021-2024 byta ytterligare 1 250 armaturer till LED. Om vi följer denna plan kommer således cirka 40 % av vår anläggning bestå av LED armaturer år 2024.

Arbetet med att byta till LED armaturer sker först på landsbygden och i tätorterna runt om Älmhult.

Felanmälan

Om det är något fel på någon av våra belysningspunkter är vi tacksamma om ni anmäler detta till oss via felanmälan Öppnas i nytt fönster.

U

Till toppen