Tyck till om cykling

Inför hösten arbetes med att ta fram en cykelplan tar vi gärna emot input kring cykelvägar och korsningar som behöver förbättras när det gäller exempelvis säkerhet, belysning, markering, tydlighet och trygghet. Vi kommer ta med all input till arbetet med cykelplanen, se nedan. Mejla till Almhult-Miljo@almhult.se. Ärenden kring felanmälan hanteras här.

Have your say about cycling in Älmhult! We are working on a cycling strategy and need you input regarding intersections, passages, safety, ligting or missing links. Send a mail about wanted improvements and suggestions to Almhult-Miljo@almhult.se.

Ny cykelplan på gång

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra och skapa nya cykelvägar. För att få en gemensam bild över vad vi ska uppnå ska kommunen ta fram en cykelplan. Syftet är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.

Planen ska innehålla både fysiska och mjuka åtgärder (beteendefrågor). Cykelplanen ska tydliggöra kommunens prioriteringar och säkerställa att arbetet med cykelfrågor pågår regelbundet och med en långsiktighet. Cykelplanen ska följas upp och utvärderas kontinuerligt för att förbättras som beslutsunderlag och visa att kommunen är på väg att nå sina mål.

Cykelplanen kommer att vara klar vintern 2019/2020.