Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Startbidrag

Bidraget avser att vara ett stöd till nybildad förenings uppstart. Sökande förening ska uppfylla villkoren under rubriken "Allmänna bestämmelser" (sid 3-5) samt bifoga bevis på anslutning till riksorganisation.

Bidrag

Bidrag utgår med 2 000 kr och utbetalas efter att kultur- och fritidsnämnden har godkänt föreningens ansökan om startbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens godkännande innebär också att föreningen ges möjlighet att hyra Kultur-Fritids lokaler till nettohyra (se "Bidrag genom subventionerade lokaler" sid 13). Om kommunal lokal inte kan erbjudas och föreningen därför hyr i annan lokal eller har en egen lokal, ska hyran i förväg godkännas av kultur- och fritidsnämnden, för att eventuellt anläggningsbidrag ska kunna erhållas (sid 9-10).

Ansökan

Ansökan görs digitalt via kommunens föreningsregister när föreningen har bildats.
Ansökan innebär också att föreningen tas med i Kultur-Fritids föreningsregister. Till ansökan bifogas protokoll från föreningsbildningen, antagna stadgar och föreningens målsättning samt organisationsnummer från Skattemyndigheten.

Till toppen