Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Anläggningsbidrag

Bidraget avser att vara ett stöd till drift och underhåll av anläggningar eller byggnader som ägs eller förvaltas av föreningar och/eller bidrag till hyra av lokaler.

Villkor

Förening som erhåller anläggningsbidrag ska uppfylla villkoren under allmänna bestämmelser (sid 3-5) samt årligen senast den 1 maj digitalt skicka in årsmöteshandlingar.

Kultur-och fritidsnämnden kan besluta om undantag från villkor om nämnden anser att anläggningen/lokalen är viktig för verksamheten och allmännyttig.

Förening som inte tidigare erhållit anläggningsbidrag ska skriftligen ansöka hos kultur- och fritidsnämnden om förhandsbesked. Kultur- och fritidsnämnden prövar vilka föreningar som ska erhålla anläggningsbidrag med hänsyn till anslagna medel och den verksamhet som bedrivs i anläggningen.

Förening som erhåller bidrag är skyldig att omgående anmäla till Kultur-Fritid om större förändringar i kostnader eller i verksamhetens omfattning inträffar.

Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten, skolor och andra föreningar.

Bidragsformer och ansökan

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om anläggningsbidrag enligt någon av följande former:

  • Fast bidrag
  • Årlig ansökan
  • Avtalsbaserat anläggningsbidrag

Fast bidrag

Förening som enligt beslut erhåller fast bidrag, behöver inte skicka in någon årlig ansökan. Däremot ska handlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3-6) årligen skickas in.

Utbetalning av bidrag sker senast den 1 juni.

Årlig ansökan

Förening som enligt beslut erhåller anläggningsbidrag och fått besked om att årlig ansökning ska skickas in, ska göra detta digitalt via föreningsresistret i FRI tillsammans med årliga handlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3-5) senast den 1 maj.

Utbetalning sker senast den 1 juni.

Avtalsbaserat anläggningsbidrag

Villkor för bidrag, redovisning och utbetalning regleras i avtalet.

Till toppen