Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Därför satsar vi på centrumutveckling i Älmhult!

Det viktigaste i all centrumutveckling är att ge utrymme för människor att mötas och umgås och att skapa förutsättningar för service, handel, nöjen, kultur, bostäder och arbetsplatser. Sådant som ”öppnar upp” och skapar trivsel och flöden av människor.

Flicka som leker på torget i Älmhults centrum

Just att hitta och definiera olika verksamheter och aktiviteter som skapar flöden på en plats är viktigt för att människor ska välja att besöka platsen ofta, stanna lite längre och sen berätta för andra vad man upplevt.

Vi vill att det ska vara enkelt för dig som besökare och kund att komma till Älmhult, vi vill att det ska vara intressant för dig att vistas här och att vårt bemötande får dig att känna dig som hemma och vilja komma tillbaka.

Norra Esplanaden 

Attraktivt och välkomnande centrum i Älmhult

Älmhult är inne i en positiv tillväxt vilket också innebär förväntningar och behov. Kraven på tillgänglighet, utbud och service ökar och därför lägger Älmhults kommun extra kraft och fokus på att förbättra och utveckla centrum under kommande år. Arbetet med att göra centrumkärnan mer attraktiv och välkomnande med en tydlig småstadskaraktär är igång och det pågår många projekt som bland annat innebär att förtäta och möjliggöra för fler bostäder, handel- och kontorslokaler samt att bygga en grönare och mer hållbar stad.

Norra Esplanaden blev klar 2017, Stinsahuset är nyrenoverat, upprustning av Stationshuset invändigt påbörjades under våren 2019 och i samband med ombyggnationen av Stationshuset kommer också gamla VA-ledningar precis utanför att bytas ut, eller relinas.

Blommor och Linnéstatyn framför kommunhuset i Älmhults centrum

Satsningarna innebär möjligheter att utveckla och stärka Älmhult som tätort och ”draglok” för hela kommunen men det behövs engagemang och samverkan för att tillsammans förstärka de positiva effekterna. Att utveckla centrum är ett ständigt pågående arbetet som görs av och i dialog med invånare, företag, fastighetsägare, organisationer, föreningar och kommun.

Prideparad med barn och vuxna

Pride 2018


Till toppen