Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avfall och återvinning

Älmhults kommuns avfallshantering sköts av Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. Dit kan du vända dig med frågor kring all avfallshantering såsom sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

Om du har frågor om din avfallshantering

Vänd dig till SSAM på telefon 0470- 59 95 00 eller e-post info@ssam.se.

SSAM om avfallshantering. Länk till annan webbplats.

Koll på hämtdagar

Gå in på ssam.se/hamtdagar Länk till annan webbplats. och kontrollera dina hämtdagar.

Kundinformation från SSAM

Prenumerera på SSAMs digitala kundinformation så är du säker på att bli påmind inför varje gång hämtdagarna kan variera. Du får också information som kan vara viktig för din avfallshantering, nyheter om SSAM och smarta miljötips.

Anmäl dig till SSAMs digitala kundinformation Länk till annan webbplats.

Avfallsplan för ett Småland utan avfall

Älmhult har, tillsammans med fyra andra kommuner i länet, antagit en gemensam avfallsplan med mål och åtgärder för att bland annat förebygga att avfall uppstår samt omhänderta mer avfall till återvinning.

Den nya gemensamma avfallsplanen för Växjö, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhults kommuner, går från att avfallshantering handlat om effektivt undanskaffande till att i stället planera för att förebygga att avfall uppstår och utnyttja de gemensamma resurserna fullt ut. Allt avfall ska också hanteras som potentiella resurser.

I planen finns mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår samt att omhänderta mer avfall till återanvändning. Mängderna grov-, rest- och matavfall ska minska med 25 procent till år 2025 (jämfört med år 2015).

De fem kommunerna har beslutat att:

  • Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter och i de kommunala bostadsbolagens fastigheter.
  • Ställa krav och efterfråga lösningar på avfallssnåla lösningar i upphandlingar, till exempel alternativ till engångsmaterial och återanvända produkter.
  • Arbeta systematiskt med att minska matsvinn genom att följa en gemensam metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.
  • Öka mängden återanvänt material vid byggnation av kommunägda lokaler och omhänderta material för återbruk i högre utsträckning när byggnader rivs eller renoveras.
  • Utföra all sophämtning med förnyelsebart bränsle.
  • Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfacksinsamling.
  • Minska nedskräpningen, bland annat genom att mäta nedskräpning och se över organisationen för hur arbetet med nedskräpning ser ut.
  • Avfallsplanen har beslutats i samtliga fem kommuners kommunfullmäktige och gäller fram till 2025.

Den fullständiga avfallsplanen hittar du hos SSAM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SSAM ett gemensamt bolag för avfall

Sedan1 januari 2019 ansvarar SSAM för avfallshanteringen i Älmhults kommun. Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner och tar hand om sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner.

U

Till toppen