Hoppa direkt till innehållet

Ändringar i barnomsorgstaxan för allmän förskola

Från 1 januari gäller de nya reglerna som tagits i utbildningsnämnden. Detta innebär att vårdnadshavare ska betala avgift enligt grundtaxan under sommarmånaderna.

Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 år har han eller hon rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka och 525 timmar på ett år. Avgiftsreducering sker 1 september till 31 maj från och med året barnet fyller 3 år. Läsårstider följs.

Kommunen har tidigare erbjudit en större reducering av avgiften än vad skollagen kräver.

Utbildningsnämnden har beslutat att kommunen erbjuder allmän förskola under nio månader, september-maj. Det innebär att under tre månader (juni, juli och augusti) kommer du som vårdnadshavare att betala enligt grundtaxan som är 3 procent av bruttoinkomsten. Vårdnadshavare till barn som endast går på allmän förskola 15 timmar per vecka, tisdag-torsdag kl. 9-14, är inte berörda av förändringen.

Information om detta har skickats ut till vårdnadshavarna.

För mer information (uppdaterad 2019-12-13):

- Regler för förskola och pedagogisk omsorg

- Regler för fritidshem

Nyhet
Publicerad: