Utvecklingssamtal 9EFG

Under våren 2020 erbjuder Linnéskolan dig som vårdnadshavare två olika möjligheter att få information om ditt barns skolgång - du kan välja ett av dessa alternativ:

A. Utvecklingssamtal: Samtal med mentor Sandra Eriksson

Samtalet kommer huvudsakligen att handla om elevens sociala tillvaro på skolan med bland annat självskattningen som underlag. Vi kan prata kring de ämnesunderlag som lärarna skrivit som påvisar om eleven når upp till kunskapskraven eller om det finns betygsvarning. OBS! om ni önskar att prata om specifikt ämne/betyg, välj då ämnessamtal. Lärarna är de som kommer kunna svara på era frågor gällande undervisningen och varför ett visst betyg är satt.

Väljer du detta alternativ kommer du till en sida där du kan boka tid för samtal

Anmälningstiden har gått ut!

B. Ämnessamtal 27 februari: Samtal med undervisande lärare

Välj max 2 ämnen som du och ditt barn vill ha ett tiominuterssamtal kring tillsammans med undervisande lärare. Efter att anmälningstiden gått ut återkommer vi med tid för samtalet som i så fall genomförs någon gång 13-18 den 27 februari. 

Sista anmälningsdag torsdag 6 februari!

Anmälningstiden har gått ut!

C. Avstå från samtal denna termin

Väljer du att avstå från samtal kommer du till en sida där du anger elevens namn och klass samt din e-postadresslänk till annan webbplats