Särskilt stöd

Förskolan i Älmhults kommun tar emot alla barn. Det finns olika former av verksamhetsstöd för att kunna ge stöd till de barn som har särskilda behov. Det kan vara till exempel handledning av psykolog, specialpedagog, logoped eller extra personalresurser.

Det är alltid det enskilda barnets behov som avgör vad han eller hon ska få för stöd.

Om du som vårdnadshavare har frågor om förskola för barn i behov av särskilt stöd kontakta verksamhetschefen. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.