Barn & utbildning

Det görs stora satsningar på skolan i Älmhult
Visionen för Älmhults skolor är att vara Sverige bästa skola. Det finns ett rikt utbud av såväl kommunala skolor som friskolor. Valmöjligheterna är många.

I Älmhult finns en internationell skola, från förskola till årskurs 9, som är IB-certifierad och där all undervisning sker på engelska. Den internationella skolan växer i takt med efterfrågan.

Nyheter

 • 20 februari 2020

  Utbildningsnämnden sammanträder


  Utbildningsnämnden sammanträder onsdagen den 26 februari 2020 klockan 8.30 i kommunhuset, sammanträdesrum Möckeln. Sammanträdet är öppet för allmänheten från punkt 4, cirka kl 9.00.Handlingar till sammanträdet.PDF (pdf, 14.2 MB)Följande ärenden kommer att behandlas. • 30 januari 2020

  Dags att söka förskoleklass


  Nu är det dags för dig som har ett barn fött 2014 att ansöka till förskoleklass inför höstterminen 2020. Ansökningstiden pågår till och med den 14 februari. • 22 januari 2020

  Goda resultat på Elmeskolan efter aktivt utvecklingsarbete


  På Elmeskolan arbetar rektorer och lärare med att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Under 2019 har personalen bland annat arbetat intensivt med att utveckla trygghet och studiero på skolan. Ett arbete som gett resultat. Årets medarbetarundersökning visar att lärarna är mer nöjda i år jämfört med tidigare undersökningar. • 17 januari 2020

  Ungdomskoordinatorer gör insatser för unga i kommunen


  Sedan 2015 har kommunen, enligt skollagen, ansvar att ha koll på de ungdomar som inte har fullföljt sina studier fram tills att dessa fyller 20 år. Tanken är att erbjuda ungdomarna hjälp att strukturera sina framtidsplaner. • 19 december 2019

  Ny modulskola på Haganäsområdet


  Efter beslut i senaste kommunfullmäktige 16 december planerar nu Elmeskolan, årskurs F-6, för att flytta in i ny modulskola hösten 2020.