Froafälle 12:1

Kommunen planerar för nytt verksamhetsområde i södra delen av Älmhult, söder om befintligt industriområde.

Uppdrag

Miljö- och byggnämnden beslutade den 21 maj 2018 att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Fröafälle 12:1.

2019-01-01 övertar kommunstyrelsen antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner från miljö- och byggnämnden. KS reglemente 2018-11-15 fastställt i KF 2018-12-17, § 272.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av industri i södra delen av Älmhult i enlighet med kommunens översiktsplan.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger vid södra infarten till Älmhult och omfattas av ca 25 hektar av fastigheten Froafälle 12:1 och ägs av Älmhults kommun.

Planhandlingar

Plan-PM: Froafälle 12:1, Älmhult Pdf, 368.3 kB.

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Markering som visar aktuellt område vid Froafälle

Planerat område för byggnation

Detaljplanen är under steget: uppdrag

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?