Stadsutveckling & planering

 • Stadsutvecklings­projekt

  I Älmhult finns ambition, vilja och mod att växa och utvecklas. Här kan du läsa om våra planer och projekt för att skapa morgondagens Älmhult.

 • Strategisk planering

  Läs om våra planer och strategier för att Älmhults ska fortsätta växa hållbart.

 • Detaljplaner

  Här hittar du de detaljplaner som är under arbete just nu. Du som invånare har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

 • Älmhultskartan

  Älmhultskartan är en digital karttjänst där du själv väljer vilken information som ska visas.

 • Centrum­utveckling

  Älmhults kommun växer och tillsammans med näringslivet, fastighetsägare, handel och invånarna skapar vi ett levande och attraktivt centrum.

 • Infrastruktur

  Älmhult är och ska vara en viktig del av svenska järnvägsnätet. Läs om framtida planerna för höghastighetsbanan och sydostlänken.

 • Markanvisningstävlingar & samverkansförfarande

  Här hittar du kommande, pågående och avslutade markanvisningar.

 • Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

  Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag du kan söka hos Naturvårdsverket via kommunen för att delfinansiera olika projekt kopplat till naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Här hittar du information om vilka aktiva projekt vi har i Älmhults kommun samt om hur du ansöker.

Nyheter

Fler nyheter