Stadsutveckling & planering

 • Stadsutvecklings­projekt

  I Älmhult finns ambition, vilja och mod att växa och utvecklas. Här kan du läsa om våra planer och projekt för att skapa morgondagens Älmhult.

 • Strategisk planering

  Läs om våra planer och strategier för att Älmhults ska fortsätta växa hållbart.

 • Detaljplaner

  Här hittar du de detaljplaner som är under arbete just nu. Du som invånare har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

 • Älmhultskartan

  Älmhultskartan är en digital karttjänst där du själv väljer vilken information som ska visas.

 • Centrum­utveckling

  Älmhults kommun växer och tillsammans med näringslivet, fastighetsägare, handel och invånarna skapar vi ett levande och attraktivt centrum.

 • Infrastruktur

  Älmhult är och ska vara en viktig del av svenska järnvägsnätet. Läs om framtida planerna för höghastighetsbanan och sydostlänken.

 • Markanvisningstävlingar & samverkansförfarande

  Här hittar du kommande, pågående och avslutade markanvisningar.

 • Hållbart byggande

  Att bygga på ett hållbart sätt handlar om att se till att det vi bygger är bra för både naturen, människor och ekonomin. Våra åtta riktlinjer beskriver hur vi kan utveckla våra byggda områden för att uppnå våra hållbarhetsmål.

 • Pris för god bebyggd miljö

  Kommunen strävar efter att allt som byggs i kommunen ska vara av hög kvalitet, hållbart och se bra ut. Ett sätt att visa och uppmuntra att vi ska ha fina och hållbara områden i kommunen är att årligen ge ut priset "Pris för god bebyggd miljö".

Nyheter

Fler nyheter