Artikeln publicerades 15 november 2022

Vi röjer och gallrar i Virestad med början 16 november

Kring den 16 november börjar vi röja, gallra och avverkning av farliga träd i Virestads tätort.

Området som berörs av röjning och gallring är längs baksidan av privattomterna på den östra sidan av Klockarevägen och Kantorsvägen. Det är i första hand en zon på cirka 15 meter från tomtgräns.

Träd som står och lutar in mot tomterna ska tas bort. Målsättningen är att ”trycka tillbaka” de riktigt höga träden så att vi får en buffertzon mot tomterna och därmed också få in mer solljus på tomterna.

Träd av framförallt ek och bok som redan är eller har förutsättningar att utvecklas till naturvärdesträd kommer att sparas. En del buskar och mindre träd kommer också att sparas i buffertzonen.

Eventuell privat egendom som står på kommunens mark bör flyttas in på privat mark så att den inte står i vägen för skogsarbetare och maskiner och blir ett hinder i deras arbete.

Vid Virestads skola och hembygdsområdet kommer vi att fälla en del stora träd som står utmed kraftledningen, detta för att minska risken för framtida strömavbrott på kraftledningen.

Vid den så kallade ”Eken-rundan” kommer vi att avverka granar på ett litet område där vi har problem med angrepp av granbarkborre.

Ovanstående arbeten kommer att påbörjas den 16 november och sedan pågå under några veckor.

Vi ber er att vara försiktiga och inte gå nära skogsarbetare eller maskiner!