Artikeln publicerades 15 september 2023

Vi fäller träd nära Fiskevägen i Mökeln

Fiskevägen kommer att behöva stängas av etappvis under den närmste veckan på grund av trädfällning inför arbetet med vattenöverföringsledningen till Diö.

  • Anslutande vägar till Fiskevägen kommer så långt det är möjligt att hållas öppna, men ut- och infart kan endast ske åt ett håll.
  • Avstängningen sker på en kort sträcka i taget, som flyttas dag för dag.
  • Var uppmärksam på skyltar och avspärrningar.
  • Att ta sig innanför avspärrningen kan innebära livsfara, eftersom det pågår fällning av stora träd.

Läs mer om projektet på almhult.se/vattenledning

 

Gång- och cykelväg markerad på en karta.