Artikeln publicerades 18 november 2022

Vecka 47 till 49 gallrar vi i skogen vid södra Klöxhult och Gränsholmen

Karta över området där maskinerna ska röja.

Då en del av arbetet görs i direkt anslutning till motionsspåret så ber vi er, som besöker området, att vara särskilt uppmärksamma på om det finns maskiner i närheten.

Gallringen gynnar kvarvarande träd i deras tillväxt, skapa bättre sikt i området och mer ljus når marken till bärris och örter.

Om du tittar på när maskinerna arbetar tänk på att säkerhetsavståndet runt dem är cirka 40 meter.

Det är JGA Skog, på uppdrag av Tekniska förvaltningen, som gör gallringsarbeten i de rödmarkerade områdena på kartbilden.

Har du frågor kan du ringa Tekniska förvaltningen

0476 - 550 00