Artikeln publicerades 21 februari 2022

Väg 120, mellan Delary och Göteryd, avstängd för genomfartstrafik från 18 augusti

Efter att ha gjort förberedande arbeten sedan i juni börjar nu arbetet med vägen. Från den 18 augusti och fram till årsskiftet kommer väg 120 mellan Delary och Göteryd att vara avstängd för genomfartstrafik. Se karta nedan för omledningsvägar. Du som bor i området kommer att kunna åka på vägen, men kommer ibland att få ta mindre omledningsvägar.

Den röda linjen visar den avstängda vägsträckan. Den prickade linjen visar rekommenderade omledningsvägar för genomfartstrafik.

Tung trafik kommer inte att kunna ta sig fram på sträckan under perioden och hänvisas till andra vägar.

Information från Trafikverket

Trafikverket breddar och förstärker väg 120 mellan Göteryd–Delary för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Väg 120 mellan Göteryd och Delary är en del av den viktiga transportleden som sammanbinder Älmhult och E4. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, breddar och förstärker vi nu vägen. 2017 färdigställde vi arbetet med att förstärka och bredda vägen mellan Delary och Älmhult. Nu fortsätter vi med den återstående delsträckan. Syftet är att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Arbetet kommer att pågå från juni 2021 till vintern 2022 och kommer att innebära begränsad framkomlighet under hela byggtiden. Vi ber dig att visa hänsyn och vara uppmärksam när du passerar arbetsområdet, både för din, dina medtrafikanters och vägarbetarnas säkerhet.

Läs mer på Trafikverkets webbplats - Väg 120 Göteryd-Delary Länk till annan webbplats.