Artikeln publicerades 14 april 2023

Skogliga åtgärder i Boastad

Under våren 2023 kommer vi göra skogliga åtgärder i området där du bor, nedan ser du en karta över marken.

Marken, i den blå markeringen, är ett fint kulturområde som ansluter till bebyggelsen. Där låter vi framför allt ek och bok ta plats, tillsammans med några andra sorters träd och buskar. Vi kommer också att gallra i hasselbeståndet som annars lätt tar över.

Det gröna området, som ligger längre från husen, kommer vi vårda enligt skogsvårdsplanen. Det innebär röjning, gallring och avverkning.

Det här gör vi

Det är JGA Skog som fått uppdraget att göra skogliga åtgärder och de rör sig i området under våren 2023. De börjar med att röja i den lägre vegetationen, därefter gallrar de träden. Virkesupplag och rishögar läggs på platser så att det inte är i vägen. Ha uppsikt så att barn och husdjur inte leker i högarna.

Har du egendom på kommunens mark?

Har du privat egendom som står på kommunens mark, flytta in den på din mark så att den inte är i vägen för skogsarbetare och maskiner.

Karta över skogliga åtgärder i Boastad