Artikeln publicerades 21 november 2022

Sanering och rivning av Hvita korset

Vi har börjat förbereda inför sanering och rivning av Hvita korset. När vi kommer igång med saneringen tas material på insidan av byggnaden först bort, så som inredning, plastmattor, elkablar, fönster och asbest.

När det är klart rivs byggnaden från utsidan (väggar, tak och grund) och då kan det bli en del buller. Trafiken på Ljungbyvägen berörs inte mer än under korta perioder då lastbilar kommer och hämtar containrar med byggmaterial.

Allt materialet sorteras och körs till Äskya för återvinning eller deponi.

Rivningen är klar framåt våren.