Artikeln publicerades 19 april 2023

Ny in- och utfart mellan Tulpanvägen och väg 120

Vecka 18 börjar vi bygga en ny in- och utfart mellan Tulpanvägen och väg 120. Då byggs också en gång- och cykelbana på Tulpanvägens västra del, som går genom ett skogsparti.

Avstängd väg

Tulpanvägen, som delvis går parallellt med väg 120, stängs av för all trafik under byggtiden. Den del av Tulpanvägen som går jämte parkeringen vid IKEA of Sweden kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik. Från Bäckgatan når du parkeringen vid IKEA of Sweden.
Korsningen Sunnerbogatan och Tulpanvägen kommer att vara avstängd men cyklister och fotgängare kan passera.

Vi kommer att skylta avstängningarna med hänvisning hur du tar dig fram.

Det här gör vi

Vi startar med att förbereda för gång- och cykelbanan och efter det börjar arbetet med in- och utfarten. Vi avslutar arbetet med att sätta upp en bra gatubelysning och plantera nya växter vid in- och utfarten.

Då är det klart

Vi beräknar att öppna in- och utfarten för trafik under vecka 25.