Artikeln publicerades 13 maj 2024

Grävarbete på Strandvägen och Elmevägen

Ungefär hälften av ledningsarbetet är utfört i Strandvägen. Därefter behövde arbetet pausas på grund av höga vattennivåer i sjön. Arbetet längs Strandvägen och Elmevägen återupptas i augusti 2024, och beräknas vara klart under september.

Vi planerar inte för några avstängningar av Strandvägen, men trafiken behöver samsas med transporter och arbetsfordon. När vi gräver längs Elmevägen kommer halva vägbanan att stängas av. Trafiken leds åt ett håll i taget med trafikljus. När det blir aktuellt publicerar vi information på kommunens webbsida för ”Drift- och serviceinformation”.