Artikeln publicerades 12 juni 2024

Grävarbete på Norregårdsgatan

En skogsdunge och en väg i ett bostadsområde med en gång- och cykelbana längs med vägen.

I och med att bostadsområden i nordvästra Älmhult växer ökar speciellt gång – och cykeltrafiken i Norregårdsområdet. Nu byggs hela Norregårdsgatan om.

Gång- och cykelvägen blir bredare och får en ny ledbelysning som lyser upp både gatan och gång- och cykelbanan.

Grönremsan, som ligger mellan gatan och gång- och cykelbanan, tar hand om regnvatten. Den kommer att justeras så att den blir effektivare och kan ta hand om mer vatten.

Norregårds förskola får en ny parkering med 23 parkeringsplatser och med in- och utfart från Norregårdsgatan. Den skapar en tryggare trafikmiljö för både medarbetare och föräldrar.

Vägen samt gång- och cykelbanan kommer att vara öppen för trafikanter under byggtiden.

Tidplan

  • Arbetat med parkeringen påbörjas i vecka 24. Någon vecka senare börjar arbetet med vägen och gång- och cykelbanan.
  • Arbetet pausas under semestern 8 juli till 4 augusti. (Vecka 28-31.)
  • I slutet av september räknar vi med att Norregårdsgatan är klar.