Artikeln publicerades 29 maj 2024

Grävarbete på Bäckgatan och korsningarna till Vallgatan och Tulpanvägen

Vi har grävt för va-ledningar längs med Bäckgatan vilket även påverkat korsningarna till Vallgatan och Tulpanvägen. Nu är grävarbetet klart.

Nu arbetar vi med övergångstället och gång- och cykelbanan vid huvudentrén till IKEA.

Bäckgatan och korsningar till Bäckgatan är öppna för trafik under semesterveckorna (veckan 28-31). Underlaget är grus och hastighet är reducerad.

Asfaltering

Asfaltsläggarna kommer till Älmhult i slutet av sommaren.

Läs mer om vad som händer i kvarteret

Vill du veta mer om vad vi håller på med kring området Blåsippan? Under stadsutvecklingsprojekt kan du läsa om planer och vad vi gör just nu.