Artikeln publicerades 29 maj 2024

Grävarbete på Bäckgatan

Grävarbete från Vallgatan till Tulpanvägen

Vi gräver för va-ledningar längs med Bäckgatan och beräknar vara klara till vecka 25. Asfalteringen görs i slutet av sommaren.

Vill du veta mer om vad vi håller på med kring området Blåsippan? Under stadsutvecklingsprojekt kan du läsa om planer och vad vi gör just nu.

Grävarbete i korsningen Vallgatan och Bäckgatan

Korsningen kommer att vara avstängd vecka 23 och 24 (3 juni till den 16 juni). Trafiken skyltas om. Följ omledningsskyltarna.

Grävarbete längs med Bäckgatan

Från och med vecka 26 påbörjas arbetet med övergångstället och gång- och cykelbanan vid huvudentrén till IKEA.

Asfaltering

Asfaltsläggarna kommer till Älmhult i slutet av sommaren.