Artikeln publicerades 13 maj 2024

Grävarbete gång- och cykelvägen mellan Fiskevägen och Heintzes väg

Gång- och cykelvägen från Fiskevägen till Heintzes väg är avstängd på grund av dåligt skick. Det finns skador i asfalten och risk för person- eller sakskador om man tar sig fram där. Skadorna i asfalten ska lagas innan vägen öppnas. Lagningen är beställd och utförs av extern entreprenör.

Skiss över vägsträcka som påverkas av arbeten.

Markerad gång- och cykelväg, från Fiskevägen till Heintzes väg är avstängd. Skador i vägen ska asfalteras innan den kan öppnas. Söderut från Heintzes väg till Gemönsvägen är gång- och cykelvägen öppen.

Längs med gång- och cykelvägen finns fortfarande ett schakt öppet. Den planeras att läggas igen under juni 2024, men kan bli fördröjt om det blir en regnig försommar. De arbeten som är kvar på denna plats är beroende av tillräckligt torrt väder och låga grundvattennivåer.

Schaktgropen är inhägnad med skyddsbarriär (betongfundament och stängsel), för att undvika olyckor om gång- och cykelvägen hinner öppnas upp innan schakten kan läggas igen.