Artikeln publicerades 13 maj 2024

Grävarbete Fiskevägen

På Fiskevägens södra del, mellan Öringstigen och Abborrstigen, är ledningarna nedgrävda. Det som återstår är främst asfaltering, men det dröjer ett tag.

Arbeten med vattenledningen som är kvar

Hela vattenledningen behöver byggas klar innan den kan spolas och kontrolleras. Först när alla prover är godkända ska den nya vattenledningen anslutas till befintliga ledningar i gatorna mellan Öringstigen och Abborrstigen. Detta innebär att vi behöver gräva igen i varje korsning, vilket gör att vi väntar med asfaltering tills alla inkopplingar är klara. Asfaltering kommer därför att ske senast i november 2024.

I samband med att den nya vattenledningen ansluts till befintligt ledningsnät stängs vattnet av. När det blir aktuellt får du, som har registrerat ditt telefonnummer, ett SMS.

Gång- och cykelvägen norr om Abborrstigen

Det finns fortfarande ett schakt öppet över gång- och cykelvägen norr om Abborrstigen. Här har byggts en provisorisk gång- och cykelväg runt byggnaden och schakten, fram tills det kan läggas igen. Det är planerat att ske under juni 2024, men kan bli fördröjt om det blir en regnig försommar. De arbeten som är kvar på denna plats är beroende av tillräckligt torrt väder och låga grundvattennivåer.

Återställning av gång- och cykelvägen görs med grus fram tills asfaltering sker i samband med asfaltering av Fiskevägen.

Skiss över vägsträcka som påverkas av arbeten.

Gång- och cykelvägen norr om Abborrstigen är avgrävd (rött kryss) på grund av arbeten med VA-ledningar. En tillfällig väg har byggts runt byggnaden och visas på kartan med blå markering.