Artikeln publicerades 22 juni 2022

Full aktivitet på Eriksgatan!

Nu bygger vi om norra delen av Eriksgatan. En cykelväg förbereds från Köpmantunneln till Linnéskolan och på torsdag den 29 juni 2022 är det dags för asfaltering.

En cykelväg här har länge varit efterfrågad och när Linnéskolan växer behöver vi förbättra gång- och cykelnätet.

Vi fortsätter sedan med den södra delen. Belysning kommer bland annat att bytas till moderna LED-armaturer som lyser upp både bilväg och gång- och cykelväg.