Artikeln publicerades 9 mars 2022

Byte av VA-ledningar i Kungsgatan och Storgatan

Älmhults kommun kommer under vecka 11 att påbörja VA-sanering i Kungsgatan och Storgatan. Vi kommer att stänga av Storgatan i korsningen Kungsgatan och korsningen Trädgårdsgatan för genomfartstrafik för motordrivna fordon under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart under vecka 16.

I samband med schaktningsarbetet i gatan kan möjligheten att nå vårdcentralens ingång med bil vara begränsad. Och för en del fastighetsägare att nå sitt hus med fordon komma att vara begränsad. Dessa fastighetsägare hänvisas istället till närliggande parkeringar.

Berörda fastighetsägare kommer att informeras om vattenavstängningar via kommunens SMS-tjänst. Informationen kommer även att läggas ut på denna sida.

Eventuella frågor besvaras av Servicecenter eller via mail direkt till tekniska förvaltningen:

0476-550 00

tekniska@almhult.se

Det går även bra att prata med de anläggare som utför arbetet.

Vid akuta problem efter arbetstid kontakta gatuavdelningens jour telefon 0476-510 00