Artikeln publicerades 22 april 2022

Byte av VA-ledningar i korsningen Ljungbyvägen och Systergatan

Under vecka 18 börjar vi VA-sanera i korset Ljungbyvägen och Systergatan. Vi kommer att stänga av Ljungbyvägen för genomfart vecka 19 till 20.

De boende i området norr om Systergatan kan köra Majtorpsvägen eller Norra Ringvägen.

Kör du mot Pjätteryd gör det via Norra Ringen eller Majtorpsvägen, följ orange vägvisning.

Vi beräknar vara klara med hela arbetet under vecka 25.

I samband med schaktningsarbetet kan möjligheten, för en del, att nå sitt hus med fordon vara begränsad. Dessa fastighetsägare hänvisas till närliggande parkeringar.

De fastighetsägare som berörs får information om vattenavstängningar via vår SMS-tjänst.

Vill du anmäla dig till sms-tjänsten eller har du frågor kontakta oss: