Artikeln publicerades 21 februari 2022

Byte av VA-ledningar i Baldersgatan, Älmhult

Älmhults kommun kommer under vecka 6/2022 att påbörja VA-sanering i Baldersgatan. Vi kommer att stänga av gatan för genomfartstrafik för motordrivna fordon under byggtiden. Gång- och cykelbanan är öppen. Arbetet kommer att avslutas innan semester under vecka 25/2022.

I samband med schaktningsarbetet i gatan kan möjligheten, för en del fastighetsägare, att nå sitt hus med fordon komma att begränsas. Dessa fastighetsägare hänvisas istället till närliggande parkeringar.

Berörda fastighetsägare kommer att informeras om vattenavstängningar via kommunens SMS-tjänst. Informationen kommer även att läggas ut på denna sida.

Eventuella frågor besvaras av VA-avdelningen:

Det går även bra att prata med de anläggare som finns på plats och utför arbetet.

Vid akuta problem efter arbetstid kontakta gatuavdelningens jourtelefon 0476-510 00