Artikeln publicerades 20 april 2023

Asfaltering under vår och sommar

En lastbil asfalterar en väg en solig dag

Snart börjar vi att asfaltera de gator vi grävt i under höst och vinter. Även gator där det är hål i asfalten blir reparerade.

Några av dem stängs av medan de asfalteras. Vi skyltar om trafiken till alternativa vägar med de orangea skyltarna (färdriktning vid omledning av trafik). Arbetet är delvis väderberoende och vi har inte fasta datum på alla arbeten.

De flesta jobben i Älmhult görs under vecka 25 och i Diö under vecka 26.
Förberedelserna för att kunna asfaltera görs någon vecka innan asfalteringen.

De större asfaltsarbetena är:

  • Norra krongatan där vi asfaltera den östra och västra delen. Delen mellan Baldersgatan och Östergatan behöver inte ny asfalt.
  • Södra Parkgatan
  • Korsningen mellan Storgatan och Östergatan.
  • Danska vägen
  • Granvägen


Tack för att du sänker hastigheten när du kör förbi vägarbetarna.