Stöd enligt LSS

Stöd enligt LSS finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Socialförvaltningen arbetar för att du med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska kunna bestämma över din egen vardag. Stöd och hjälp kan ges i många olika former. Det stöd och den hjälp som du har rätt till styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

LSS ska garantera att du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning får goda levnadsvillkor, den hjälp du behöver och kan påverka den stöd och service som du får.

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och prövas individuellt. Stödet finns till för att göra din vardag så självständig som möjligt.

För att avgöra om du har rätt till den sökta insatsen görs en utredning. Handläggaren besöker dig oftast i hemmet eller på sjukhus för att ta reda på ditt behov av insatser. Beslutet om insatser är oftast tidsbegränsat och kan överklagas.

Detta kan du som är under 66 år ansöka om enligt LSS:

  • rådgivning och annat personligt stöd (exempelvis kurator)
  • personlig assistans
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • korttidsvistelse
  • korttidstillsyn
  • familjehem eller bostad med särskild service för barn
  • bostad med särskild service för vuxna
  • daglig verksamhet

Använd våra e-tjänster för att göra din ansökan.

Läs mer om insatser och stöd enligt LSS Länk till annan webbplats.

Vid behov samarbetar socialförvaltningen med andra i samhället som
kan ge dig stöd, som till exempel region Kronoberg, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen samt intresse- och anhörigorganisationer.

Rätten till stödinsatser kan du läsa om i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och i socialtjänstlagen, SoL.

Om du har rätt till stöd prövas det av socialförvaltningens handläggare.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll