Psykisk funktionsvariation

Du som är 18 år och äldre och som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd utifrån dina behov hos socialtjänsten.

För dig som vuxen med en psykisk funktionsnedsättning finns det stöd som kan hjälpa dig i din vardag.

Du ansöker om stöd hos socialförvaltningens handläggare.

Boendestöd

För dig med psykisk funktionsnedsättning som bor i egen bostad finns det möjlighet att få boendestöd.

Stödet handlar om att förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

När du beviljas boendestöd görs en plan för hur ditt stöd ska se ut. Denna planering görs tillsammans med din boendestödjare. Boendestödjarna utgår från dina behov och önskningar. Boendestödet är kostnadsfritt.

Du kan få stöd med bland annat

  • att planera och genomföra dina vardagliga sysslor och hitta dagliga rutiner i din hemmiljö.
  • samtal och samvaro för att ventilera tankar och funderingar.
  • hitta mening och motivation i din vardag. Bryta din isolering och att få finnas med i ett socialt sammanhang.

Ansökan

Ansökan om stöd inom socialpsykiatrin enligt SoL Länk till annan webbplats.

Träffpunkten

Träffpunkten är en mötesplats för dem som bor i Älmhults kommun som har eller har haft en insats inom socialpsykiatrin.

Träffpunkten är stängt tillsvidare. Kontakta personal för ytterligare information.

0476-550 74

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 24 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?