Nätverk & samarbeten

Kom med på våra frukostmöten, läs vårt nyhetsbrev eller gå på gala. Det är tillsammans vi skapar Älmhults näringslivsklimat!

Företagsregister

Företagsregistret underlättar kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Syftet med registret är att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommunen och företagen. Invånare, företagare och besökare ges en möjlighet att öka sina kunskaper om vilka resurser som finns på hemmaplan.

Här kan du som företagare kostnadsfritt synas på kommunens webbplats samt få information och inbjudningar. Med hjälp av företagsregistret kan du söka fram mer information om företagen i vår kommun.

I vårt företagsregister finns kontaktuppgifter till cirka 1 800 aktiva företag i kommunen, allt från enskilda firmor till större aktiebolag.

Så här fungerar företagsregistret

Både sökning och registrering av företagsuppgifter är kostnadsfri. Registret uppdateras regelbundet. Kolla gärna så att dina uppgifter stämmer!

Saknas ditt företag eller har vi fel uppgifter?

Om företaget inte finns med i företagsregistret så kan det bero på att företaget inte har ett registrerat arbetsställe i Älmhults kommun. Om ditt företag vill finnas med i företagsregistret för Älmhults kommun och synas på den publika sidan så går du in på verksamt.se (se länk nedan) och anmäler ytterligare ett arbetsställe (Älmhult). Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver varaktig verksamhet med minst en anställd på 20 timmar i veckan.

Ändra uppgifter om arbetsställe

Här kan du ändra uppgifter om arbetsställe - verksamt.se Länk till annan webbplats.

Företagsbesök

Älmhults kommun genomför ett antal företagsbesök året runt. Syftet med att besöka företag i vardagen är att bygga relationer och att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar.

Vi vill gärna besöka dig!

Hör av dig till vår näringslivssamordnare Anita så bokar vi in ett besök.

Näringslivssamordnare

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på facebook och ta del av företagsbesök, inbjudningar och nyttig information för dig som har företag i kommunen.

Näringslivet i Älmhultskommun på Facebook Länk till annan webbplats.

Näringslivsmorgon

På näringslivsmorgon träffas företagare, kommunrepresentanter, politiker och andra intressenter för att nätverka och lyssna på föredrag. Näringslivsmorgon är kostnadsfritt för dig som är företagare i Älmhults kommun och annonseras på almhult.se, i vårt nyhetsbrev och på vår facebooksida.

Nyhetsbrevet Näringslivsnytt

I vårt nyhetsbrev "Näringslivsnytt" får du som är eller funderar på att bli företagare samlad aktuell information kring olika ämnen. Vill du få Näringslivsnytt i din e-post anmäler du dig i formuläret nedan.

Anmäl dig till Näringslivsnytt
Företagargalan

Sedan flera år tillbaka har framgångsrikt företagande uppmärksammats i Älmhults kommun. Företagande är en viktig del som bidrar till utvecklingen av vår kommun. Under galan delas sju priser ut i olika kategorier.

Syftet med galan är att skapa en mötesplats för företagare, stora som små, från olika branscher och att bygga gemenskap och stolthet över att vara företagare i Älmhults kommun.

Priser och arrangörer

 • Årets företagare - Företagarna
 • Årets butikssäljare - Handelsplats Älmhult
 • Årets landsbygdspris - Lantbrukarnas Riksförbund
 • Årets nyföretagare - Nyföretagarcentrum
 • Årets utvecklingspris - Växande Älmhult
 • Årets eldsjäl - Älmhults kommun
 • Årets lokala Skapa-pris - Älmhults kommun tillsammans med Älmhults idéförening

Läs mer om Företagargalan 2022

Våra samarbetspartners

Företagarna Kronoberg

Företagarna i Älmhult är en företagarorganisation i Älmhult. De verkar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Älmhult.

Företagarna Kronoberg Länk till annan webbplats.

Handelsplats Älmhult

Handelsplats Älmhult är ett samarbete mellan butiker i Svensk Handel Älmhult. Handelsplats Älmhult verkar och fokuserar på lokal handel och centrumutveckling.

Handelsplats Älmhult Länk till annan webbplats.

LRF Sydost

LRF Älmhult Lantbrukarnas Riksförbund i Älmhult (LRF) stöttar företagare i det gröna näringslivet i deras utveckling av livskraftiga företag.

LRF Sydost Länk till annan webbplats.

Växande Älmhult

Växande Älmhult är en företagsförening som representerar Älmhults näringsliv. Växande Älmhult samverkar för utveckling, tillväxt och nyetablering.

Växande Älmhult Länk till annan webbplats.

Ung företagsamhet Kronoberg

Ung Företagsamhet är en organisation med syfte att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet.

Ung företagsamhet Kronoberg Länk till annan webbplats.

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum ger dig som funderar på att starta företag gratis och personlig rådgivning.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för dig som vill starta kooperativa företag. Erbjuder information, rådgivning och utbildning i att starta företag tillsammans.

Coompanion Kronoberg Länk till annan webbplats.

Region Kronoberg

Region Kronoberg fångar upp och stödjer idéer och projekt som stärker den ekonomiska utvecklingen.

Region Kronoberg Länk till annan webbplats.

ALMI Företagspartner

ALMI Företagspartner erbjuder finansiering och affärsutveckling till nya företag och till redan etablerade företag som vill utvecklas.

ALMI Företagspartner Länk till annan webbplats.

Företagsfabriken

Företagsfabriken hjälper entreprenörer att växa och bygga ett framgångsrikt bolag.

Företagsfabriken Länk till annan webbplats.

Idéföreningen Skapa

Idéföreningen Skapa är ett nätverk som tillvaratar uppfinningar och hjälper till med råd och anvisningar i Älmhults kommun.uppfinnare.se Länk till annan webbplats.

Samverkan skola och näringsliv

På kommunens gymnasieskola Haganässkolan finns det sju olika yrkesprogram där APL, arbetsplatsförlagt lärande, är en viktig del av utbildningen.

En gång per termin bjuder skolan in till så kallade programråd, för samverkan och samtal med representanter från näringslivet, och andra berörda externa aktörer. På flera av programmen har eleverna även praktik.

Programråd

För ett nära samarbete och god samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet bjuder skolans yrkesprogram in till programråd varje termin.

Här bjuds näringslivet och andra relevanta externa aktörer in. Från skolan brukar rektorer och lärare delta, samt en av förbundsdirektionens ordinarie ledamöter. Även fackliga representanter och paraply­organisationer från respektive bransch är välkomna.

Innehåll och syfte med programråd

Under programråden pratar man om APL och de aktuella förutsättningarna - vad som är bra och vad som kan göras bättre. Näringslivet informerar om nuläget och framtida kompetensförsörjning, behov och utveckling.

Ytterligare innehåll och syften med programråden kan se ut enligt följande:

 • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling så att utbildningen leder till jobb. Företagen kan då presentera förslag och tankar gällande utbildningens innehåll och inriktning baserat på framtida kompetensbehov.
 • Platser, planering och organisation av APL.
 • Medverka i skolans kvalitetsarbete genom att ta fram sätt att utvärdera APL.
 • Medverka vid utformning av gymnasiearbeten.
 • Samråd om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning.

Näringslivet har möjlighet att komma med synpunkter på innehållet i programråden så att mötena blir givande för alla parter.

Yrkesprogram på Haganässkolan

Vi har sju yrkesprogram på Haganässkolan:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Försäljning- och serviceprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

APL, arbetsplatsförlagt lärande

APL är en obligatorisk del av gymnasiala yrkesutbildningar som baseras på ämnesplanerna i yrkeskurserna. APL skiljer sig från praktik, som är en valfri möjlighet till arbetslivserfarenhet. APL styrs av Skollagen och ska vägas in i betygssättningen av eleven.

Varför har eleverna APL?

Kunskapen om lokala företag, och vilka yrkesroller som finns, hjälper eleven att se kopplingen mellan det de läser i skolan och olika yrken.

Samverkan med näringslivet stärker inte bara elevernas lust och motivation, de får också en ökad förståelse för hur de kan få användning av det de lär sig i skolan, och vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet.

Eleverna knyter även värdefulla kontakter med framtida potentiella arbetsgivare under sin APL.

Vad gör eleverna under sin APL?

Eleverna ska under sin APL delta och medverka i det dagliga arbete som utförs på APL-platsen.

Varje elev har en ansvarig handledare på arbetsplatsen som följer eleven under APL-tiden, och är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling.

Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handledare. Denna lärare gör besök på arbetsplatsen och genomför trepartssamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling.

Handledarutbildning

Alla företag som tar emot en lärling eller praktikant för APL erbjuds en handledarutbildning som godkänts av Skolverket. Denna ger företaget en inblick i skolans arbetssätt, och skolan en insikt i arbetslivet och det som efterfrågas i våra yrkesutbildningar.

Under utbildningarna har vi också möjlighet att lyfta aktuella frågor, både från skolan och arbetsplatsen, och diskutera den med andra handledare från olika branscher.

Konsulttimmen

Behöver du komma igång med sociala medier men vet inte hur? Vill du ta dig ut på en internationell marknad och behöver hjälp på traven? Eller behöver du kanske hjälp med ditt företags hållbarhetsarbete?

Genom Konsulttimmen kan du anlita en konsult – helt kostnadsfritt upp till sex timmar. Du kan välja mellan 35 konsulter inom olika expertområden såsom ekonomi, marknadsföring, organisationsutveckling, digitalisering, produktutveckling och hållbarhet.

Konsulttimmen är till för dig som är företagare i Kronobergs län med 0–49 anställda. Det drivs och finansieras av Region Kronoberg och Europiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om Konsulttimmen här Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?