Arbetsmarknad

 • Arbetsmarknadsenheten

  Arbetsmarknadsenheten hjälper till att koppla samman företagare med kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden.

 • PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

  PRAO är en viktig pusselbit för framtidens kompetensförsörjning eftersom elever väljer utbildningsväg bland annat baserat på vad de tror sig vilja arbeta med i framtiden.

 • Samverkan skola och näringsliv

  På kommunens gymnasieskola Haganässkolan finns det sju olika yrkesprogram där APL, arbetsplatsförlagt lärande, är en viktig del av utbildningen.

 • Ung företagare

  Tips till dig som vill driva företag som ung, till exempel som UF.