Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, som är en del av avdelningen Arbete och försörjning, hjälper till att koppla samman företagare med kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden.

Vad gör arbetsmarknadsenheten?

Arbetsmarknadsenheten, AME, i Älmhults kommun har två huvuduppdrag:

  • Att vara ett bollplank och stöd till kommunens arbetsgivare i frågor som handlar om kompetenshöjande insatser för personal och riktade rekryteringar
  • Att stötta invånare som har försörjningsstöd och invånare som står utanför arbetsmarknaden med riktade aktiviteter som leder till självförsörjning

Arbetsmarknadsenheten arbetar förvaltningsövergripande i kommunen och samverkar med externa aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Europeiska Socialfondsprojekt, utbildningsanordnare, samordningsförbund och andra kommuner. AME samordnar också alla praktikplatser.

Hur kan arbetsgivare och arbetsmarknadsenheten samarbeta?

Som arbetsgivare i Älmhults kommunen kan du vända dig till arbetsmarknadsenheten för frågor angående kompetenshöjande insatser till befintlig personal, samordning av utbildningsinsatser och rekrytering av personal via arbetsmarknadsenhetens rekryteringsträffar. Du kan också kontakta oss för samordning av subventionerade anställningsformer och praktik.

Praktik - en väg in

AME, arbetsmarknadsenheten, är den externa vägen in för jobbsyftande praktik i kommunens verksamheter.

Vi tar emot intresseanmälan om praktik från intressenter och samarbetspartners, dock inte från privatpersoner. I anmälan måste det tydligt framgå var och inom vad praktik önskas samt i vilket syfte. Kontakta någon av våra arbetsmarknadskoordinatorer så hjälper vi till att samordna beslut om praktik.

Kontakta Arbetsmarknadsenheten

Kommunens aktivitetsansvar och projektkontor

Inom arbetsmarknadsenheten finns kommunens aktivitetsansvar (KAA) och ett projektkontor för arbetsmarknadsprojekt.

Om kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till ungdomar 16–20 år. Här kan de få stöd att börja studera eller hitta en annan meningsfull sysselsättning.
Läs mer om kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Projektkontoret

Nedan presenteras aktuella projekt som projektkontoret är involverade i. Fler projekt beräknas starta inom en snar framtid.

Projektet Fasetten för arbete och studier

Fasetten vänder sig till unga vuxna i åldrarna 18–24 år. Projektet riktar sig till dig som vill nå en förändring kring din nuvarande sysselsättning eller som behöver stöd i hur du ska gå tillväga för att nå dina mål.

Stödet kan bland annat innebära hjälp med hur du kan skriva ett bra CV, att träna på hur du ska genomföra arbetsintervjuer, göra studiebesök hos arbetsgivare eller att ha motiverande samtal. Det är dina behov som styr stödet och det är din egen förmåga och vilja som kommer att driva din utveckling framåt.

Medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF)

Projektet Fasetten finns i kommunerna Ljungby, Alvesta, Markaryd och Älmhult. Projektet, som kommer att pågå fram till år 2023, medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och medverkande kommuner.

Kontaktperson i Älmhult: Elin Nilsson, jobbkoordinator

Projektet Fokus 2.1

Projektet riktar sig till individer som är 16–64 år och som står långt från arbetsmarknaden eller har sökt jobb under lång tid och har fler än två myndighetskontakter. Här deltar individen i ett 8-veckorsprogram med gruppbaserad verksamhet och individuella samtal.

Nina Narvén, projektkoordinator

nina.narven@ljungby.se

Projektet Kronoberg Cares

Kronoberg Cares erbjuder deltagarna undervisning i svenska språket, samhällsorientering och komplettering av yrkeskunskaper. Målgruppen är ukrainska flyktningar som omfattas av massflyktsdirektivet, är över 18 år och bor i någon av de deltagande kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.

Vill du eller din familj lära känna en familj från Ukraina? Anmälan görs på webbplatsen Familjekompis. Ett nära samarbete för ökad integration.

Bli Familjekompis Länk till annan webbplats.

Projektet pågår fram till augusti 2023. Planen är att i höst söka ytterligare medel från Europeiska socialfonden för att kunna fortsätta under längre tid.

Kronoberg Cares ägs av Växjö kommun, drivs av projektenhet Kronoberg och är finansierat av Europeiska socialfonden.

Manar Albaghajati, projektkoordinator

manar.albaghajati@vaxjo.se

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?