Artikeln publicerades 22 maj 2024

Solskydd

Förslag

Vi önskar någon form av solskydd vid lekplatsen i Diö. Antingen att man planterar lite större träd eller att man sätter upp större soldukar, eller varför inte båda 2. Det blir otroligt soligt och varmt för barnen att leka och lekplatsen saknar idag helt skugga.

Svar

Vi är tacksamma för förslag. I dagsläget finns det tyvärr inga resurser för att göra några extra åtgärder på lekplatser. Vi noterar önskemålet och tar med i planeringen när möjlighet ges.

Med vänliga hälsningar

Ingela Thulander
Parkförvaltare