Artikeln publicerades 22 maj 2024

Övergångsställe

Förslag

Vi önskar ett Övergångsställe i Diö vid insmalningen på Växjövägen vid tunneln vid järnvägen i södra Diö. Det närmsta övergångsstället finns vid Albins åker och det betyder därför att man behöver korsa vägen utan övergångsställe för att ta sig till skola/ förskola om man bor i södra Diö.

Svar

Tack för ditt förslag angående övergångsställe i Diö.

Jag håller med om att detta är ett bra förslag, däremot har vi som kommun inte rådighet i den frågan. Det är Trafikverket som är väghållare för vägen och som beslutar om övergångställe. Skriv gärna till Trafikverket på nedan länk angående detta:

Övriga frågor - E-tjänstportalen (trafikverket.se) Länk till annan webbplats.

Vi kan även försöka påverka genomförandet av ett övergångställe i vår dialog med Trafikverket men det är alltid bra om ni lämnar synpunkten också direkt till väghållaren.

Med vänlig hälsning

Emelie Lindholm Gatuingenjör